Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport masy i ciepła
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-505-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę w grupie. Jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania . IM1A_K03 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w sposób zrozumiały nt. osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów. IM1A_K06 Activity during classes,
Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne i termodynamiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne i termodynamiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki . IM1A_U09 Test,
Oral answer
M_U002 Potrafi sformułować a następnie wykonać obliczenia na podstawie matematycznego modelu wymiany ciepła dla technologii otrzymywania materiałów i przy konstruowaniu urządzeń. IM1A_U13 Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji spalania, ich szybkości oraz efektów energetycznych. IM1A_W05 Presentation,
Activity during classes,
Oral answer
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczeń przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych. IM1A_W12 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę w grupie. Jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania . + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w sposób zrozumiały nt. osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne i termodynamiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne i termodynamiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki . - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować a następnie wykonać obliczenia na podstawie matematycznego modelu wymiany ciepła dla technologii otrzymywania materiałów i przy konstruowaniu urządzeń. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji spalania, ich szybkości oraz efektów energetycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczeń przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pierwsza zasada termodynamiki, przemiany termodynamiczne, praca techniczna
2. Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi
3. Temperatura bezwzględna, zerowa i trzecia zasada termodynamiki, entropia
4. Silniki cieplne, ziębiarki, pompy cieplne
5. Bilanse: masy, energii i pędu.
6. Mechanizmy wymiany ciepła
7. Termometria, pomiary temperatury w zakresie temperatur wysokich i bardzo wysokich
8. Źródła energii, spalanie i właściwości paliw, niekonwencjonalne źródła energii
9. Urządzenia energetyczne w inżynierii materiałowej
10. Właściwości gazów, ciepło właściwe gazów rzeczywistych, mieszaniny gazów
11.Para nienasycona, nasycona i przegrzana
12. Ciecze, statyka, dynamika, równanie ciągłości strugi, prawo Bernouliego
13. Opory przepływu, filtracja, opadanie cząstek w płynach, sedymentacja
14. Pomiary prędkości i natężenia przepływu
15.Segregacja hydrauliczna, odpylanie i oczyszczanie gazów.

Seminar classes:

1.Ogólny bilans energetyczny procesu.
2.Spalanie i właściwości paliw
3.Przenoszenie energii mechanizmy przenoszenia ciepła
4.Obliczenia przepływów cieplnych
5.Pomiary temperatury, pirometry warunki użytkowania
6.Przepływy gazów i cieczy, techniki pomiarowe natężenia i szybkości
7.Podstawy reologii.
8.Ruch cząstek stałych w płynach
9.Segregacja hydrauliczna, odpylanie gazów.
10.Podstawy procesu suszenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 60 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
0,5 ocena prezentacji + 0,5 ocena z seminarium
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

B. Stefanowski, B. Staniszewski. Termodynamika Techniczna
J. Szarawara Termodynamika Chemiczna
J. Tomeczek Termodynamika
C. O. Bennet, J. E. Myers Przenoszenie pędu, ciepła i masy
R. Lech Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None