Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-605-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa IM1A_K05 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia IM1A_U20 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej IM1A_W22 Activity during classes,
Project,
Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. IM1A_W22 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zasady ochrony prawnej
- Pojęcie polityki patentowej i cel ochrony
- Formy własności przemysłowej i sposoby jej ochrony
-Międzynarodowe konwencje
- Procedura zgłaszania przed UPRP
-Umowy licencyjne i umowy know-how
Ekonomika wynalazczości
-Zasady wynagradzania twórców projektów wynalazczych
Informacja patentowa
-Międzynarodowe systemy ochrony prawnej
-Rodzaje badan patentowych
Zasady prawa autorskiego
-Prawa osobiste autora
-Prawa majątkowe
-Rodzaje naruszeń prawa autorskiego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wypadkowa ocena z kolokwium , projektu badania patentowego do obranego zagadnienia technicznego oraz uczestnictwa na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne zasady prawa własności , a szczególnie własności intelektualnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Kotarba W.: „Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle, Warszawa 2000
2. Zajączkowski M,: „Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej”. Wyd.Economicus, Szczecin 2003
3. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa Wyd. UPRP
4. WWW.UPPR.pl
5. Ustawa „.Prawo własności przemysłowej” z 2000 r.DzU.nr..49 poz508
6. Ustawa o Prawie autorskim o prawach pokrewnych” z 2000 r DzU. Nr80 poz. 904

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None