Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium inżynierskie
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-705-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej IM1A_K06, IM1A_K04 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej IM1A_U17, IM1A_U07 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji IM1A_U04, IM1A_U03, IM1A_U02, IM1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej IM1A_W04, IM1A_W08 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej IM1A_W18, IM1A_W22 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Seminarium inżynierskie

Student przygotowuje prezentację opisującą postępy pracy podczas przygotowania swojej pracy inżynierskiej. Podczas prezentacji studenta, pozostali uczestnicy seminarium biorą czynny udział w dyskusji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Szczegółowe zasady obliczania oceny końcowej podaje prowadzący na początku zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wymagana literatura jest określana indywidualnie do każdego projektu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None