Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Solid Works
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-2-026-BK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Biomateriały i kompozyty
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby stosowania nowoczesnych metod i narzędzi w realizacji projektów inżynierskich Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi stosować narzędzia programowe do realizacji pojektu nieskomplikowanych cząści oraz złożeń. Umie tworzyć dokumentację wyrobu 2D na podstawie modelu 3D. Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o zasadach projektowania w środowisku 3D Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych efektach dzialania wybranych narzędzi programu SolidWorks Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby stosowania nowoczesnych metod i narzędzi w realizacji projektów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować narzędzia programowe do realizacji pojektu nieskomplikowanych cząści oraz złożeń. Umie tworzyć dokumentację wyrobu 2D na podstawie modelu 3D. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o zasadach projektowania w środowisku 3D - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych efektach dzialania wybranych narzędzi programu SolidWorks - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Środowisko pracy – konfiguracja programu. Moduły i narzędzia. Podstawy modelowania bryłowego
2.Modelowanie bryłowe – betonowa kształtka kratownicowa
3.Modelowanie bryłowe – ceramiczna kształtka typ. kanałek
4.Samodzielny projekt modelu bryłowego
5.Podstawy modelowania powierzchniowego – narzędzia programowe. Model powierzchniowy – dzbanek cz.1
6.Model powierzchniowy – dzbanek cz.2
7.Model hybrydowy
8 Samodzielny projekt modelu powierzchniowo-bryłowego (hybrydowego)
9.Podstawy wykonywania złożeń w środowisku SolidWorks. Model kruszarki szczękowej
10.Wykonanie elementów składowych modelu kruszarki szczękowej – relacje wymiarowe i geometryczne
11.Model kruszarki szczękowej – złożenie – nadawanie więzów
12.Realizacja samodzielnego projektu złożenia
13.Podstawy wykonania dokumentacji 2D
14.Korzystanie z narzędzi modułu rysunek
15.Samodzielny projekt z zastosowaniem modułu rysunek

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia zaliczenia projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość środowiska Windows

Recommended literature and teaching resources:

SolidWorks 2007 Getting Started – user’s manual book
Babiuch M.: SolidWorks 2006 w praktyce. Wyd.Helion

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None