Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-312-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-215-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-209-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-211-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-210-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-013-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-222-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-213-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-214-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-224-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-013-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-212-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-023-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-013-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-003-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-013-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Akustyczne badania materiałów
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-2-215-BK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Biomateriały i kompozyty
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się IM2A_K08 Activity during classes,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. IM2A_U01 Oral answer,
Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów IM2A_W02 Activity during classes
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań IM2A_W08 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Wstęp

  Historia. Czym jest akustyka? Zakres słyszalności.

 2. Zastosowanie ultradźwięków

  Głowice ultradźwiękowe. Defektoskopia, nieniszczące metody badań. Określanie sprężystych właściwości materiałów. Przetworniki piezoelektryczne

 3. Obróbka ultradźwiękowa

  Obróbka udarowo-ścierna. Grawerowanie. Homogenizacja.
  Grzejnik. Odemglanie. Sonoluminescencja. Zgrzewanie.
  Usuwaniu zanieczyszczeń wód. Obróbka erozyjna. Płuczki i łaźnie ultradźwiękowe. Myjki ultradźwiękowe.
  Spawanie.

 4. Ultradźwięki w medycynie

  Ultrasonografia, fetografia, ultrasonoterapia, litotrypsja, inhalatory (nebulizator), mgielnik, nefroskop, fakoemulsyfikacja, echokardiografia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen kolokwiów cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Śliwiński A. “Ultradźwięki i ich zastosowania”; WNT, Warszawa 1993.
2. Matauschek J. “Technika ultradźwięków”; WNT, Warszawa 1961.
3. Wehr J. „Pomiary prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych”; PWN, Warszawa 1972.
4. Obraz J. „Ultradźwięki w technice pomiarowej”; WNT, Warszawa 1983.
5. Deputat J. “Badania ultradźwiękowe”; Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice 1979.
6. Filipczyński L. i inni. “Ultradźwiękowe metody badania materiałów”; WNT, Warszawa 1963.
7. Ranachowski J. i inni “Problemy i metody współczesnej akustyki”; PWN, Warszawa – Poznań 1989.
8. Internetowe bazy danych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None