Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-313-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-214-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-214-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-217-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-215-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-216-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-220-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-016-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-218-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-213-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-213-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-006-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-022-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-016-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-016-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-016-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Korozja materiałów budowlanych
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-2-217-BK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Biomateriały i kompozyty
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami. IM2A_K08, IM2A_K07 Test
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. IM2A_U01, IM2A_U05 Test
M_U002 Student potrafi określić przyczynę wystąpienia korozji i dobrać odpowiednie środki zaradcze. IM2A_U01, IM2A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. IM2A_W08, IM2A_W16 Test
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. IM2A_W17, IM2A_W08, IM2A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić przyczynę wystąpienia korozji i dobrać odpowiednie środki zaradcze. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi postawami dotyczącymi zagadnień
trwałości i korozji materiałów budowlanych. W związku z szerokim zakresem omawianego
zagadnienia zajęcia zostały podzielone na kilka części, które obejmują najważniejsze aspekty
trwałości i korozji materiałów budowlanych są to:
1. Czynniki kształtujące trwałość materiałów budowlanych
2. Korozja chemiczna materiałów budowlanych
3. Mrozoodporność materiałów budowlanych
4. Trwałość betonu w warunkach wysokich temperatur
5. Reakcja kruszywo – alkalia w betonie
6. Erozja, abrazja, kawitacja – korozja fizyczna
7. Korozja i trwałość szkła budowlanego
8. Trwałość tworzyw sztucznych
9. Warunki trwałości drewna
Ze względu powszechność stosowania betonu oraz ze względu na złożoność procesów
korozyjnych w nim występujących zagadnienie korozji betonu i ochrony przed nią zostanie
zaprezentowane bardziej szczegółowo.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Preparation for classes 10 h
Participation in lectures 28 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny z aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości dotyczące technologii materiałów budowlanych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, PolskiCement/PWN 2010
2. Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
3. Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
4. Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
5. Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
6. Tokarski Z., Wolfke S.: Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa 1969
7. Czasopismo “Szkło i Ceramika”
8. Czasopismo "Materiały Budowlane
9. Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None