Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CIM-2-103-MF-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Other Basic

 
CIM-2-102-MF-s 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Thesis

 
CIM-2-101-MF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Materiały i technologie

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków złożony z wymienionych modułów:
Materiały i technologie ceramiczne: moduły CIM-1-703-s, CIM-1-702-s, CIM-1-704-s, CIM-1-705-s, CIM-1-706-s, CIM-1-708-s, CIM-1-710-s
Materiały i technologie kompozytowe: moduły CIM-1-703-s, CIM-1-702-s, CIM-1-704-s, CIM-1-705-s, CIM-1-707-s, CIM-1-708-s, CIM-1-710-s
Materiały i technologie metaliczne: moduły CIM-1-703-s, CIM-1-702-s, CIM-1-704-s, CIM-1-705-s, CIM-1-706-s, CIM-1-709-s, CIM-1-710-s

15
 
CIM-2-104-MF-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 3
+
CIM-2-105-MF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CIM-2-106-MF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CIM-2-107-MF-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CIM-2-108-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CIM-2-109-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CIM-2-110-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CIM-2-111-MF-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CIM-2-112-MF-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
CIM-2-203-MF-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
CIM-2-204-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
CIM-2-206-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CIM-2-207-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Surface engineering
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
CIM-2-208-MF-s 42 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CIM-2-202-MF-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
CIM-2-210-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
+

Materiały funkcjonalne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera pięć przedmiotów z grupy “Materiały funkcjonalne”

10
 
CIM-2-205-MF-s 18 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-209-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Materiały do konwersji i magazynowania energii
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-211-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Materiały inteligentne i sensory
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-212-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Glass and glass-ceramic functional materials
19 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-213-MF-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-214-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Structural and functional intermetallics
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-215-MF-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CIM-2-301-MF-s 28 0 69 0 0 28 0 0 0 0 0 125 9
+
CIM-2-302-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-303-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca magisterska
0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
-

Non-technical

 
CIM-2-309-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Other Basic

 
CIM-2-304-MF-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 4
+
CIM-2-305-MF-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-306-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Struktura, a funkcja materiałów
28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 4
+
CIM-2-307-MF-s 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Przedmioty obieralne - specjalistyczne (Sf) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CIM-2-308-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-310-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-311-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-312-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-313-MF-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-314-MF-s 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-315-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-316-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-317-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-318-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-319-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-320-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-321-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-322-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-323-MF-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-324-MF-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CIM-2-401-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CIM-2-402-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CIM-2-403-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny (Df)
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CIM-2-404-MF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca magisterska
0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 20
-

Other Basic

 
CIM-2-405-MF-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 2
-