Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIO-1-105-s 28 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
MIO-1-106-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

 
MIO-1-101-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

 
MIO-1-104-s 28 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physics

 
MIO-1-103-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIO-1-205-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-206-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
MIO-1-207-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

 
MIO-1-201-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-203-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
MIO-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
MIO-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIO-1-302-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIO-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-306-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-308-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Mathematics

 
MIO-1-301-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MIO-1-303-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
MIO-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Język obcy do wyboru

 
MIO-1-309-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-313-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIO-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MIO-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-404-s 28 0 42 14 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+
MIO-1-405-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-407-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
MIO-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-
MIO-1-408-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Język obcy do wyboru

 
MIO-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-411-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-412-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIO-1-413-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIO-1-504-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-505-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-507-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Grupa przedmiotów obieralnych sem. 5 (10 pkt. ECTS)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych (sumarycznie 10 pkt. ECTS).

10
 
MIO-1-503-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-506-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-508-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy do wyboru

 
MIO-1-509-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIO-1-510-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIO-1-511-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIO-1-512-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIO-1-513-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Obieralne zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych (5 pkt. ECTS)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z poniższej listy za łączną liczbę 5 pkt. ECTS.

5
 
MIO-1-501-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
MIO-1-502-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MIO-1-514-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
MIO-1-515-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
MIO-1-516-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Professional practice

 
MIO-1-609-s 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 4
-

Grupa przedmiotów obieralnych sem. 6 (4 pkt. ECTS)

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych oraz przedmiotów wchodzących w skład innego bloku dyplomowania (4 pkt. ECTS).

4
 
MIO-1-601-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIO-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIO-1-610-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Język Obcy do wyboru - egzamin

5
 
MIO-1-613-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIO-1-614-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIO-1-615-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIO-1-616-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIO-1-618-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6 (5 pkt. ECTS)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot spośród przedmiotów umieszczonych na poniższej liście (5 pkt. ECTS).

5
 
MIO-1-611-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIO-1-617-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-

Blok dyplomowania (6 semestr)

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch bloków – Inżynieria obliczeniowa w analizie danych lub Inżynieria obliczeniowa w technice. Wybór jest dokonywany przed rozpoczęciem semestru 6.

12
 

Inżynieria obliczeniowa w analizie danych (6 sem.)

 
MIO-1-604-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIO-1-605-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIO-1-612-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Inżynieria obliczeniowa w technice (6 sem.)

 
MIO-1-602-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIO-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIO-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
MIO-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Grupa przedmiotów obieralnych sem. 7 (5 pkt. ECTS)

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych oraz przedmiotów wchodzących w skład innego bloku dyplomowania (5 pkt. ECTS).

5
 
MIO-1-706-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-707-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok dyplomowania (7 semestr)

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch bloków – Inżynieria obliczeniowa w analizie danych lub Inżynieria obliczeniowa w technice. Wybór jest dokonywany przed rozpoczęciem semestru 6.

10
 

Inżynieria obliczeniowa w analizie danych (7 sem.)

 
MIO-1-702-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-703-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Inżynieria obliczeniowa w technice (7 sem.)

 
MIO-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIO-1-705-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+