Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geosphere protection technologies
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-105-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi ocenić zagrożenie i dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji IS1A_W19, IS1A_W07, IS1A_U17, IS1A_U15 Examination
Knowledge
M_W004 Zna główne zanieczyszczenia mogące występować w geosferze IS1A_W05 Examination
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery IS1A_W07 Examination
M_W006 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów przemysłowych IS1A_W21, IS1A_W20 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi ocenić zagrożenie i dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W004 Zna główne zanieczyszczenia mogące występować w geosferze + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów przemysłowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Główne zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Procesy fizyczne i chemiczne wykorzystywane przy redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Urządzenia i rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Zagospodarowanie produktów odpadowych powstających w głównych gałęziach przemysłu (przemysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo). Utylizacja i regeneracja substancji po wykorzystaniu w procesach proekologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe=100%

Prerequisites and additional requirements:

wpis na semestr

Recommended literature and teaching resources:

Bell J. N. B., Treshow M.: Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin, WNT, Warszawa, 2004.
WanLoon G.,W. Duffy S.J.: Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN 2008.
Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. PWN Warszawa, 2006.
Scragg A., Environmental biotechnology. Oxford Univ.Press, 2005.
Molenda J., Technologia chemiczna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None