Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field classes of Renewable Energy Sources
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-412-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne IS1A_K02, IS1A_W19, IS1A_W21, IS1A_U15 Report
M_U002 Student potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych na środowisko i rozumie potrzebę ograniczania ich oddziaływania na środowisko naturalne IS1A_K02, IS1A_U12, IS1A_W07, IS1A_U15 Report
Knowledge
M_W001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania IS1A_W19, IS1A_W04, IS1A_W21, IS1A_W12 Report
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne IS1A_W19, IS1A_W04, IS1A_W02, IS1A_W21, IS1A_U15 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych na środowisko i rozumie potrzebę ograniczania ich oddziaływania na środowisko naturalne - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania - - - - - - - + - - -
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych opartych o OZE oraz systemów energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Student zapoznaje się z instalacjami geotermalnymi, solarnymi, wiatrowymi , wodnymi oraz zasilanymi biomasą. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi elektrowniach konwencjonalnych. Ma możliwość poznania sposobów ochrony środowiska i minimalizacji negatywnych skutków energetycznego spalania paliw kopalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki konwencjonalnej
Podstawy energetyki opartej o OZE

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None