Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial Database
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-611-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IS1A_K02, IS1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. IS1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. IS1A_U07, IS1A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. IS1A_U07, IS1A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. IS1A_W18 Test
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. IS1A_W08 Test
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. IS1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. + - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy Informacji Geograficznej. Wprowadzenie do programu Quantum GIS oraz GRASS.
2. Szczegółowe omówienie modelu rastrowego i modeli wektorowych reprezentujących środowisko przyrodnicze.
3. Prosty model wektorowy i model topologiczny.
4. Analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS oraz GRASS.
5. Cechy baz danych przestrzennych.
6. Standardy OGS (Open GIS Consortium).
7. Projektowanie baz danych przestrzennych.
8. Wprowadzenie do PostGIS.
9. Definicja obiektów przestrzennych przy pomocy WKT, WKB oraz EWKT i EWKB (PostGIS).
10. Badanie geometrii zdefiniowanych obiektów przestrzennych (PostGIS).
11. Zapytania do baz danych przestrzennych.
12. Modyfikacja obiektów w bazach danych przestrzennych.
13. Analiza danych przestrzennych z wykorzystaniem QGISS, GRASS i PostGIS.
14. Dane rastrowe w PostGIS.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 28 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Preparation for classes 21 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu baz danych

Recommended literature and teaching resources:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006 GIS. Teoria i Praktyka. PWN SA, Warszawa
Obe R. O., Hsu L. S. 2011 PostGIS in Action, Manning Publications Co.
Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann Publishers

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None