Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering and production of hydrocarbon fields
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-619-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć warunki energetyczne złoża IS1A_U10, IS1A_U05 Test
M_U002 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych metod wydobycia i zatłaczania węglowodorów IS1A_K02, IS1A_U17, IS1A_U15 Test
M_U003 Umie obliczyć zasoby złoża metodą bilansu materiałowego IS1A_U07, IS1A_W04, IS1A_W02, IS1A_U01, IS1A_W01 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów skały zbiornikowej, typów pułapek węglowodorów, parametrów złożowych i produkcyjnych w odwiercie IS1A_W09, IS1A_W02 Examination
M_W002 Zna pomiary i urządzenia do wydobycia węglowodorów z odwiertów IS1A_W10, IS1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć warunki energetyczne złoża - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych metod wydobycia i zatłaczania węglowodorów - - - - - - - - - - -
M_U003 Umie obliczyć zasoby złoża metodą bilansu materiałowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów skały zbiornikowej, typów pułapek węglowodorów, parametrów złożowych i produkcyjnych w odwiercie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna pomiary i urządzenia do wydobycia węglowodorów z odwiertów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elementy i procesy w systemie naftowym (3h)
2. Pułapki złożowe, typy i charakterystyka (3h)
3. Parametry skały zbiornikowej (4h)
4. Parametry złożowe i produkcyjne w odwiercie (4h)
5. Wydobycie potencjalne ropy naftowej i gazu ziemnego z odwiertów, pomiar wydobycia, urządzenia stosowane w różnych typach wydobycia (3h)
6. Wykresy fazowe i parametry hydrauliczne systemów złożowych (3h)
7. Charakterystyka eksploatacyjna złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(3h)
8. Frontalny mechanizm wypierania wodą oraz gazem ropy naftowej (3h)
9. Wodno-naporowy system energetyczny i optymalizacja wydobycia ropy naftowej (4h)

Auditorium classes:

Obliczanie objętości złoża, zasoby absolutne ropy naftowej i gazu ziemnego, równania bilansu materiałowego dla złóż węglowodorów o różnej charakterystyce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5* ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Szostak L., Chrząszcz W., 2000. Naftowa inżynieria złożowa. Energia Gigawat, Kraków.
2. Wilk Z., 1969. Eksploatacja złóż płynnych surowców mineralnych. Śląsk, Katowice.
3. Hagoort J., 1988. Fundamentals of gas reservoir engineering. Elsevier.
4. Khan A.R., 1970. A scaled model study of water coning. SPE Paper 2456, Journal of Petroleum Technology, 771-776.
5. Siemek J., Dawidowicz S., Łaciak M., Nagy S., Rybicki C., Wójcikowski M., 1987. Wybrane zagadnienia hydrodynamiki i termodynamiki procesów eksploatacji złóż węglowodorów. Zeszyty naukowe AGH, Wiertnictwo, Nafta i Gaz, z. 4.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999. Metody geofizyki otworowej, pomiary i interpretacja. AGH Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None