Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nuclear energy
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-713-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Świadomość ekologiczna i społeczna związana z zagrożeniami z energetyką jądrową IS1A_K02
Skills
M_U001 Potrafi sklasyfikować odpady promieniotwórcze, sposoby ich usuwania i unieszkodliwiania IS1A_U06, IS1A_U12 Test
M_U002 Potrafi podać specyfikację i różnicę w budowie i zasadzie działania podstawowych typów reaktorów stosowanych i wprowadzanych do użycia na świecie IS1A_U15, IS1A_U01 Test
M_U003 Umie wyznaczyć współczynnik mnożenia, wielkość i masę krytyczną reaktora jądrowego oraz obliczyć stopień wypalenia paliwa jądrowego IS1A_U18, IS1A_U16 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa fizyki jądrowej IS1A_W02, IS1A_W03 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat budowy i zasad działania elektrowni jądrowych, jako źródła energii, jej zalet i wad IS1A_W11, IS1A_W19, IS1A_W04 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat awarii, zagrożeń i monitorowania elektrowni jądrowych i sposobów ich neutralizacji IS1A_W15, IS1A_W07, IS1A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Świadomość ekologiczna i społeczna związana z zagrożeniami z energetyką jądrową - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sklasyfikować odpady promieniotwórcze, sposoby ich usuwania i unieszkodliwiania - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi podać specyfikację i różnicę w budowie i zasadzie działania podstawowych typów reaktorów stosowanych i wprowadzanych do użycia na świecie - - - - - - - - - - -
M_U003 Umie wyznaczyć współczynnik mnożenia, wielkość i masę krytyczną reaktora jądrowego oraz obliczyć stopień wypalenia paliwa jądrowego - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa fizyki jądrowej - - - - + - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat budowy i zasad działania elektrowni jądrowych, jako źródła energii, jej zalet i wad - - - - + - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat awarii, zagrożeń i monitorowania elektrowni jądrowych i sposobów ich neutralizacji - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium (80%) + aktywność w dyskusji podczas ćwiczeń (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych praw fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, 1999. Zarys teorii jądra atomowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. E. Skrzypczak, Z. Szefliński, 2002. Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Marecki J., 2007. Podstawy przemian energetycznych, Wyd. III, Rozdział 5: Przemiany energii jądrowej w energię cieplną i elektryczną. Warszawa, WNT.
4. Pawlik M., Strzelczyk F., 2009. Elektrownie, Wyd. V, Rozdział 11: Elektrownie jądrowe. Warszawa, WNT.
5. Nuclear energy – the future climate, 1999. The Royal Society, The Royal Academy of Engineering.
6. Strupczewski A., 2009. Porównanie dostępnych na rynku reaktorów jądrowych: zalety i wady techniczne, ekologiczne i ekonomiczne, Energetyka.
7. Jezierski G., 2005. Energia Jądrowa wczoraj i dziś, WNT Warszawa.
8. Lillington J.N., 2004. The Future of Nuclear Power, Elsevier B.V 2004 r.
9. www.atom.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None