Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Waste impact on the environment and its management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-104-GO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Waste Management
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Scientific paper,
Case study,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 umie przygotować opracowania pisemne w j. angielskim, potrafi dyskutować na temat prezentowanych i przygotowanych materiałów, umie czytać ze zrozumieniem fachową literaturę angielską na w/w temat IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U06 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma szczegółową wiedzę o oddziaływaniu odpadów na środowisko, dysponuje angielskim słownictwem technicznym w w/w zakresie IS2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami IS2A_W05 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie przygotować opracowania pisemne w j. angielskim, potrafi dyskutować na temat prezentowanych i przygotowanych materiałów, umie czytać ze zrozumieniem fachową literaturę angielską na w/w temat - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma szczegółową wiedzę o oddziaływaniu odpadów na środowisko, dysponuje angielskim słownictwem technicznym w w/w zakresie + + - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

A general approach to industrial and hazardous waste pollutants. Treatment of phosphate industry wastes. In-plant management and disposal of industrial hazardous substances. Biotechnology in industrial waste treatment. Pollution prevention. On-site monitoring and analysis of industrial pollutants. Treatment of power industry wastes.

Auditorium classes:

Phytomining and phytoremediation. Bacteria processing metals and sulphur and their role in metal mobility. Application of bacteria in organic waste treatment. Geological sites for waste storage. Pollution prevention versus pollution clean up. Soil as hazardous waste. Cleaning exhaust gases in industry versus cleaning heating outlet fumes in households. Transmission of pollutants in urban environment.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Przygotowanie referatu 45%, aktywny udział w zajęciach 30%, kolokwium zaliczeniowe 25%,

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Recommended literature and teaching resources:

1)Handbook of industrial and hazardous wastes treatment (2004), 1345pp. Eds.: Lawrence K. Wang (et al.), v1,2004, Marcel Dekker Inc., N.York 2004, USA.
2) Vesilind, P. Aarne, William A. Worrell, Debra R. Reinhart(2002)Solid waste engineering, 428pp, Brooks/Cole, CA, USA
3) Sellers, Kathleen(1999)Fundamentals of hazardous waste site remediation,326pp, CRC Press LLC, USA
4) A. Avogadro and R. C. Ragaini(eds)(1994) Technologies for environmental cleanup : toxic and hazardous waste management. 256pp, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
5) Rogoff, Marc Jay, Screve, Francois(211)Waste-to-energy : technologies and project implementation, 166pp, Elsevier.
6)William D., Robinson (ed.)(1986) The Solid Waste Handbook- a practical guide. 811pp, Wiley 1986.
7) Ehrlich HL (2003) Geomicrobiology. 4th Ed., Dekker, New York, Basel, 714 pp.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None