Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental risk assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-304-HS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Hydrogeology and Geotechnics
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
prof. Thornton Steve (s.f.thornton@sheffield.ac.uk)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS2A_K02 Project,
Report
Skills
M_U001 potrafi w języku angielskim opracować raport z realizacji prostego projektu z zakresu remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego IS2A_U03 Project
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku angielskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu z zakresu remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego IS2A_U04, IS2A_U06 Presentation
M_U003 posługuje się językiem angielskim w zakresie technologii remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego IS2A_U06 Project,
Report
M_U004 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w zakresie technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego IS2A_U22, IS2A_U16, IS2A_U17 Project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego IS2A_W05 Project
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego IS2A_W07 Project
M_W003 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego IS2A_W09, IS2A_W08 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi w języku angielskim opracować raport z realizacji prostego projektu z zakresu remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku angielskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu z zakresu remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - + - - - -
M_U003 posługuje się językiem angielskim w zakresie technologii remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - + - - - -
M_U004 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w zakresie technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Principles of soil and groundwater remediation. Remediation methods, technologies and strategies. Isolation vs. clean-up technologies. Technologies for free phase (LNAPL) recovery from groundwater table. Contaminants’ immobilisation in soil and groundwater. Treatment technologies in situ and ex-situ (on site or off-site). Physical-chemical and biological remediation technologies. Passive vs. active technologies. Intensive vs. extensive technologies. Sustainable remediation of contaminated soil and groundwater. Remediation technologies based on natural attenuation. Combination of remediation methods – treatment trains. Examples of application

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% ocena projektu + 30% ocena pracy kontrolnej + 20% ocena prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

http://epa.gov
http://www.frtr.gov
http://www.clu-in.org
http:/www.eorodemo.eugris.info
Malina G., 2011 – Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. Wyd. drugie. PZiTS o/wielkopolski. Zkł. Poligr. Moś-Łuczak Sp.j., Poznań

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None