Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field works in minerals engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-105-IM-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Minerals Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie określić przydatność kopaliny dla poszczególnych technologii mineralnych IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U10, IS2A_U07, IS2A_U18, IS2A_U08, IS2A_U03 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze zagadnienia z zakresu iżynierii mineralnej IS2A_W03, IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W06, IS2A_W04 Report on completion of a practical placement
M_W002 Zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnym IS2A_W03, IS2A_W07, IS2A_W01, IS2A_W06, IS2A_W04, IS2A_W02 Report on completion of a practical placement
M_W003 Ma wiedzę o przemianach fazowych wykorzystywanych w technologiach mineralnych IS2A_W03, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W04, IS2A_W02 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie określić przydatność kopaliny dla poszczególnych technologii mineralnych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze zagadnienia z zakresu iżynierii mineralnej - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnym - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o przemianach fazowych wykorzystywanych w technologiach mineralnych - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 5 h
Participation in fieldworks 60 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw mineralogii, petrografii
znajomość podstaw technologii mineralnych

Recommended literature and teaching resources:

Wyszomirski P., Galos K., 2007 – Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. UWND AGH Kraków
Kłapyta Z., Żbiński W. [red.] 2008 – Sorbenty mineralne Polski. UWND AGH Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None