Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Doicumentation of protected areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-210-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_K07 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U01 Test results
M_U002 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego IS2A_U03 Project
M_U003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. IS2A_W10 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie rozwoju zrównoważonego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody
2. Prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa
3. Kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony przyrody
4. Zasady sporządzania dokumentacji obiektu przyrodniczego
5. Prezentacja dokumentacji obiektów przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na obiekty przyrody nieożywionej (prezentacje multimedialne)

Project classes:

Sporządzenie karty dokumentacyjnej punktowej formy ochrony przyrody z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z prezentacji i projektu (70%) oraz testu (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku

Recommended literature and teaching resources:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None