Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Principles of geochemical methods for evaluation of petroleum resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-305-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna i stosuje nowoczesne metody i narzędzia badań geochemicznych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych IS2A_W03 Test,
Project
M_U002 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne IS2A_U09, IS2A_U08, IS2A_U21 Test,
Project
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IS2A_U01, IS2A_U21 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych surowców energetycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03, IS2A_W07 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat zastosowania metod pirolitycznych, ekstrakcji i rozdziału grupowego do wstępnej oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych IS2A_W03, IS2A_W04 Test
M_W003 Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod badań biomarkerów, składu elementarnego substancji organicznej i metod izotopowych do oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych IS2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna i stosuje nowoczesne metody i narzędzia badań geochemicznych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych surowców energetycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zastosowania metod pirolitycznych, ekstrakcji i rozdziału grupowego do wstępnej oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod badań biomarkerów, składu elementarnego substancji organicznej i metod izotopowych do oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definition and classification of conventional and unconventional petroleum resources (3), Rock-Eval pyrolytical analysis (2), Extraction and fraction analyses (2), Hydrous pyrolysis (4), Gas chromatography analyses (2), Biomarker determination (GC, GS-MS and GS-MS-MS) (4), Elemental analyses of organic matter (2), Analyses of coal-bed methane (2), Analyses of shale gas (2), Analyses of shale oil (2), Analyses of gas and oil shales (2), Prospectives of unconventional resources in Poland (3)

Project classes:

Based on available geological (complex thickness, lithology) and geochemical (Rock-Eval and hydrous pyrolysis, bitumen content, biomarker composition, kerogen elemental composition) data estimation of conventional and unconventional petroleum resources of analyzed area

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs fizyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

“Petroleum Formation and Occurence” B.P.Tissot, D.H. Welte
”Petroleum Geochemistry and Geology” J.M. Hunt
“The petroleum system – from source to trap” L.B. Magoon, W.G. Dow (eds.)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None