Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Conventional Energetics and Heat Engines
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-105-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych w urządzeniu cieplnym IS2A_U21, IS2A_U20, IS2A_U11, IS2A_W04, IS2A_W02 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego IS2A_U21, IS2A_U20, IS2A_U11, IS2A_W02 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie obliczania procesów spalania paliw w celach energetycznych. Potrafi określić wartość opałową i ciepło spalania paliwa, obliczyć zapotrzebowanie powietrza i ilość spalin dla procesu spalania różnego typu paliw stałych , ciekłych i gazowych IS2A_W04, IS2A_W02, IS2A_W01, IS2A_U07 Examination,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania charakterystyki i parametrów pracy różnego rodzaju maszyn cieplnych IS2A_W04, IS2A_W02, IS2A_W07, IS2A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych w urządzeniu cieplnym + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie obliczania procesów spalania paliw w celach energetycznych. Potrafi określić wartość opałową i ciepło spalania paliwa, obliczyć zapotrzebowanie powietrza i ilość spalin dla procesu spalania różnego typu paliw stałych , ciekłych i gazowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania charakterystyki i parametrów pracy różnego rodzaju maszyn cieplnych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ciepło, praca i moc w maszynach cieplnych.
Proces spalania paliw, parametry paliw
Równania chemiczne dla spalania paliw.
Bilans masy i ciepła w procesie spalania.
Typy, budowa i parametry urządzeń kotłowych
Rodzaje i charakterystyki turbin parowych
Obiegi siłowni opartej na obiegu Rankina
Para wodna jako czynnik obiegowy siłowni
Typy, zasada działania, parametry pracy i charakterystyki silników spalinowych

Auditorium classes:

Określanie parametrów paliwa na podstawie jego składu
Bilansowanie procesu spalania pod kątem wydajności , zapotrzebowania na tlen i powietrze oras ilości spalin
Określanie parametrów pracy urządzeń kotłowych.
Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
Określanie parametrów pracy i charakterystyki silnika spalinowego tłokowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5 * ocena ze z ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki
• Znajomość podstaw chemii
• Znajomość podstaw termodynamiki

Recommended literature and teaching resources:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skryt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None