Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Alternatywne źródła energii
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-106-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii IS2A_U03 Presentation
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. IS2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. IS2A_W07, IS2A_W06 Scientific paper
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. IS2A_W08 Presentation,
Report
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_K02 Presentation
M_W004 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. IS2A_U01, IS2A_U03, IS2A_U08 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Podział zasobów alternatywnych źródeł energii.
Procesy przemiany energii. Pierwotne źródła energii. Możliwości zastosowania procesów przemiany energii.

2. Zasoby alternatywnych źródeł energii na świecie.
Potencjał teoretyczny, techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii alternatywnej. Stan obecny wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

3. Perspektywy wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych.
Technologie wykorzystania energii alternatywnej. Aktywne systemy konwersji energii słonecznej. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej (pasywne ogrzewanie, rozwiązania pasywne w budownictwie, transparentne materiały izolacyjne, chłodzenie pasywne, pasywne magazynowanie ciepła w budynkach). Wiatraki o pionowej osi obrotu. Morskie farmy wiatrowe. Rozwiązania Małych Turbin Wiatrowych. Niskotemperaturowa energia termiczna mórz i oceanów. Energia pływów, fal, prądów morskich, dyfuzji. Urządzania hybrydowe – ogniwo fotowoltaiczne – kolektor słoneczny. Ogniwa paliwowe. Paliwa alternatywne ( wodór, benzyna pochodząca z węgla, biopaliwa nowej generacji).Termoelektryka. Wykorzystanie nanomateriałów do produkcji energii ze źródeł alternatywnych. Wykorzystanie ciepła odpadowego. Najnowsze koncepcje pozyskania energii z alternatywnych źródeł.

4. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny innych alternatywnych źródeł energii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z przedstawionej prezentacji + 0,5* ocena ze sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Lewandowski W.M. (2007) – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawn. Naukowo – Techniczne
2. Zalewski W. (2001) – Pompy ciepła – sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3. Merkisz J., Pielecha I. (2004) – Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None