Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i opartej na OZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-108-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania, dla dużych systemów komercyjnych oraz dla instalacji domowych IS2A_W09, IS2A_U15, IS2A_W08 Report on completion of a practical placement
M_U003 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne, wydajność sprawność, poprawność instalacji. IS2A_U01, IS2A_U15, IS2A_U12, IS2A_U09 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W002 otrafi opisać i scharakteryzować oraz zna zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne w energetyce zawodowej oraz w energetycznych systemach domowych IS2A_W05, IS2A_W04, IS2A_W06, IS2A_U20 Report on completion of a practical placement
M_W004 Sudent potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych konwencjonalnych oraz opartych o OZE, na środowisko i rozumie konieczność ograniczania oddziaływania systemów energetycznych na środowisko naturalne IS2A_U21, IS2A_U10, IS2A_U12 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania, dla dużych systemów komercyjnych oraz dla instalacji domowych - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne, wydajność sprawność, poprawność instalacji. - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W002 otrafi opisać i scharakteryzować oraz zna zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne w energetyce zawodowej oraz w energetycznych systemach domowych - - - - - - - + - - -
M_W004 Sudent potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych konwencjonalnych oraz opartych o OZE, na środowisko i rozumie konieczność ograniczania oddziaływania systemów energetycznych na środowisko naturalne - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych opartych o OZE oraz systemów energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Student zapoznaje się z instalacjami geotermalnymi, solarnymi, wiatrowymi , wodnymi oraz zasilanymi biomasą. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi elektrowniach i ciepłowniach konwencjonalnych tak dla dużych instalacji energetyki zawodowej iak dla systemów małych zasilających małe obiekty. Ma możliwość poznania sposobów ochrony środowiska i minimalizacji negatywnych skutków energetycznego spalania paliw kopalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in fieldworks 80 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 21 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki konwencjonalnej
Podstawy energetyki opartej o OZE

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None