Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kartografia wgłębna i modelowanie basenów sedymentacyjnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-206-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Machowski Grzegorz (machog@agh.edu.pl)
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne. IS2A_K04, IS2A_K03 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Student umie przygotować dane do konstrukcji map cyfrowych i przekrojów wgłębnych. IS2A_U09 Project
M_U002 Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne. IS2A_U10, IS2A_U09 Project
M_U003 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania. IS2A_U15, IS2A_U12, IS2A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych map jakościowych oraz modeli przestrzennych; zna podstawowe rodzaje map geologicznych ze szczególnym odniesieniem do geotermii. IS2A_W09, IS2A_W04 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych. IS2A_W04, IS2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie przygotować dane do konstrukcji map cyfrowych i przekrojów wgłębnych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych map jakościowych oraz modeli przestrzennych; zna podstawowe rodzaje map geologicznych ze szczególnym odniesieniem do geotermii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Kartografia wgłębna – rozwój dyscypliny (1h), Dane wejściowe wykorzystywane do konstrukcji map wgłębnych i przekrojów (2h), Wgłębne mapy jakościowe (2h), Ilościowe mapy wgłębne ze szczególnym uwzględnieniem map stosowanych w OZE (2h), Przekroje wgłębne (2h), Techniki konstruowania ilościowych map cyfrowych (2h), Algorytmy wykorzystywane do opracowania map cyfrowych (2h), Wstęp do modeli przestrzennych (2h).

Laboratory classes:

Podstawy wykorzystania kartograficznego oprogramowania interpretacyjnego (2h); Wektoryzacja danych i opracowanie na podstawie scyfrowanych danych mapy w formie regularnej siatki interpolacyjnej (4h), Podstawy metodologiczne konstruowania komputerowych map ilościowych opartych na regularnych siatkach interpolacyjnych, formaty danych wejściowych i wyjściowych (2h), Konstruowanie map strukturalnych w oparciu o dane otworowe, sejsmiczne (4h); Konstruowanie wgłębnych przekrojów strukturalnych na podstawie map wgłębnych, danych otworowych i danych sejsmicznych (4h), Operacje na siatkach interpolacyjnych i postprocessing (2h), Graficzna obróbka map, przekrojów i modeli 3D (2h), Podstawy modelowania strukturalnego 3D (4h), Samodzielny projekt (6h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Completion of a project 8 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5 * ocena z projektów wykonywanych na zajęciach w laboratorium komputerowym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Davis J. C., 1986 – Statistics and data analysis in geology. , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
2. Kotański Z., 1990 – Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-331 + 11 map geologicznych Polski.
3. Kuśmierek J., Machowski G., Papiernik B., 2012 – Elementy wgłębnej kartografii naftowej. W:Poradnik górnika naftowego. Tom 1A: Geologia naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
4. Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/
5. Swan A. R. H. & Sandilands M. 1996 – Introduction to Geological Data Analysis. Blackwell Science.
6. Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None