Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gospodarowanie energią i minimalizacja strat
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-208-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U004 Student potrafi wykonać wyliczenia projektowego bilansu cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych obiektów. IS2A_U12, IS2A_U07, IS2A_U19 Project
M_U005 Student potrafi przygotować opracowanie określające bilans energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe OZC IS2A_U10, IS2A_U15, IS2A_U16, IS2A_U07, IS2A_U19 Project
M_U006 Student ma świadomość, że oszczędność energii przekładja się na realne korzyści finansowe i ekologiczne. IS2A_U10, IS2A_K07, IS2A_U17 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student w oparciu o zadane warunki oraz parametry przegród potrafi wykonać obliczenia współczynnika wnikania i przenikania wciepła. IS2A_W02, IS2A_U08, IS2A_W04, IS2A_U19 Test,
Execution of a project
M_W002 Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło. IS2A_W02, IS2A_W04 Test
M_W003 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla różnego typu obiektów IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W04 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U004 Student potrafi wykonać wyliczenia projektowego bilansu cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych obiektów. + - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować opracowanie określające bilans energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe OZC + - + - - - - - - - -
M_U006 Student ma świadomość, że oszczędność energii przekładja się na realne korzyści finansowe i ekologiczne. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student w oparciu o zadane warunki oraz parametry przegród potrafi wykonać obliczenia współczynnika wnikania i przenikania wciepła. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla różnego typu obiektów + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli (2 h)
Przenoszenie ciepła – rodzaje wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Definicje: strumień cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przejmowania ciepła, pojemność cieplna, izolacyjność cieplna, mostek cieplny.
2. Metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych (1h)
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród [płaskich jednowarstwowych, wielowarstwowych, wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną (wentylowaną i niewentylowaną), przegrody płaskie o niejednorodnej budowie, podłogi na gruncie, przegrody o zmiennej grubości warstwy.
3. Komfort cieplny (1h)
Definicja komfortu cieplnego.
4. Obliczanie zapotrzebowania na energię na cele wentylacyjne (1h).
Obliczeniowe zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne dla budynku. Zapotrzebowanie na energię na cele podgrzania powietrza wentylacyjnego.
5. Obliczanie zapotrzebowania na energie na cele ciepłej wody użytkowej (2h)
Metody obliczania zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Współczynnik równoczesności. Przegrzewy ciepłej wody. Obliczanie zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej.
6. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 (2h)
Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego.
7. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynków wg normy EN 832 (2h)
Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło budynków. Obliczenie strat ciepła, wewnętrznych zysków ciepła, zysków ciepła od nasłonecznienia, itp.
8. Sposoby minimalizacji zużycia energii (4h).
Modernizacja przegród budowlanych. Ograniczenie / kontrolowanie ilości wymian powietrza wentylacyjnego. Sposoby zmniejszenia zużycia energii na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z projektu+ 0,3 *ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad termodynamiki
• Znajomość podstaw technologii budowlanych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Recommended literature and teaching resources:

1. H. Koczyk (red.), 2009, Ogrzewnictwo Praktyczne. Projektowanie Montaż Eksploatacja
2. P. Klemm, 2006, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
3. M. Robakiewcz, 2010, Ocena cech energetycznych budynków
4. K. Żurawski, 2010 Charakterystyka energetyczna budynków
5. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
6. EN-832 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None