Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-101-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olszyna Grzegorz (olszyna@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
dr inż. Cioch Witold (cioch@agh.edu.pl)
dr inż. Malcher Tadeusz (malcher@agh.edu.pl)
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejętności pracy zespołowej i kierowania takimi pracami BM2A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada umiejetności wykonania analizy statystycznej wyników badań i ich prezentacji graficznej BM2A_W17 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność projektowania bryłowego oraz analizy MES wykonanych modeli dla dobranych materiałów BM2A_U03, BM2A_U09, BM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U003 Posiada umiejętność projektowania modelowego w systemach CAD BM2A_U20, BM2A_U25, BM2A_U10, BM2A_U14 Activity during classes,
Execution of a project
M_U004 Potrafi przeprowadzać analizy obliczeniowe z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego BM2A_U03, BM2A_U05, BM2A_U02 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych i elektrycznych BM2A_W05 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości obliczeniowych języka MATLAB BM2A_W12, BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W01 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy danych i sygnałów BM2A_W06 Activity during classes,
Test
M_W004 Ma wiedzę w zakresie modelowania bryłowego układów elementów maszyn i złożonych układów mechanicznych BM2A_W12, BM2A_W09 Project,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejętności pracy zespołowej i kierowania takimi pracami + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejetności wykonania analizy statystycznej wyników badań i ich prezentacji graficznej + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania bryłowego oraz analizy MES wykonanych modeli dla dobranych materiałów - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność projektowania modelowego w systemach CAD + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzać analizy obliczeniowe z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych i elektrycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości obliczeniowych języka MATLAB + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy danych i sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie modelowania bryłowego układów elementów maszyn i złożonych układów mechanicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Moduł składa się z dwóch części: Analiza i przetwarzanie danych oraz Inżynierskie oprogramowanie komputerowe

Tematyka wykładów z części przedmiotu: Analiza i przetwarzanie danych
Rola informacji w gospodarce i zarządzaniu. Podstawowe definicje, pojęcia i miary. Źródła i zasoby informacyjne oraz sposoby korzystania z nich.
Zarządzanie, porządkowanie i przepływ informacji. Zagadnienia nadmiarowości. Metody kompresji, szyfrowania i ich zastosowanie do przechowywania i przesyłaniu informacji.
Metody ankietowe w uzyskiwaniu informacji ilościowych i jakościowych.
Pomiary podstawowym źródłem informacji o charakterze ilościowym w inżynierii mechanicznej.
Elementy teorii sygnałów, ich uzyskiwanie, przetwarzanie i interpretacja.
Metody sygnałowe w opisie nieliniowości. Transformacje sygnałów w zastosowaniach inżynierskich.
Statystyczne metody opracowywania wyników badań, wnioskowanie statystyczne i prezentacji wyników badań. Zasady estymacji, estymatory i algorytmy. Szacowanie niepewności.
Zasoby i możliwości programów MATLAB, STATISTICA, EXCEL
Szeregi czasowe i ich zastosowanie do uzyskiwania informacji o charakterze predykcyjnym. Graficzne metody wizualizacji i prezentacji danych. Procesy losowe generowane szumem białym., modele AR, MA, ARIMA. Nadzór nad zasobami i prawna ochrona informacji.

Tematyka wykładów z części: Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Wprowadzenie do systemów CAD/CAM wykorzystywanych w komputerowym wspomaganiu prac projektowych.
Podstawy projektowania parametrycznego. Klasyfikacja modeli i ich zastosowanie w strukturze CAD.
Projektowanie obiektowe w budowie maszyn.
Modelowanie bryłowe z zastosowaniem elementów kształtujących. Szkic parametryczny. Więzy geometryczne i wymiarowe. Elementy szkicowe, wstawiane i konstrukcyjne. Dokumentacja techniczna i technologiczna elementów maszyn i urządzeń. Podstawy zasad tworzenia złożeń.
Prezentacja programów SolidWorks, Inventor, Unigraphics i Pro/Engineer wraz z ich podstawowymi funkcjami.
Zastosowanie MES i CFDw projektowaniu maszyn i urządzeń – możliwości obliczeniowe.
Sposoby modelowania różnych układów technicznych. Sposoby upraszczania rzeczywistości w celu wykonania numerycznego modelu obiektu rzeczywistego.
Metodyka prowadzenia symulacji numerycznej.

Laboratory classes:
Tematyka laboratoriów

Tematyka laboratoriów z części: Analiza i przetwarzania danych
Formatowanie i eksport danych i wyników do różnych programów w formatach wektorowych i bitmapowych.
Analiza przykładowego sygnału cyfrowego. Analiza widmowa, filtrowanie, analiza składników okresowych.
Analiza przykładowych wyników i danych w celu określenie związków ilościowych metodami korelacyjnych, autoregresji oraz predykcja. Analiza wariancyjna i weryfikacja hipotez statystycznych, przedziały ufności, rozkłady zmiennych.
Rysowanie przebiegów i opracowanie graficzne ostatecznych wyników wraz z analizą statystyczną.
Samodzielne pisanie algorytmów opracowywania i prezentacji danych na przykładzie programu MATLAB

Tematyka laboratoriów z części: Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Podstawy projektowania parametrycznego w programach CAD. Podstawowe operacje i relacje konstrukcyjne. Zasady tworzenia poprawnej geometrii elementów. Elementy szkicownika
Podstawy modelowania brył. Bryły wyciągane, obrotowe. Elementy tworzone przez przeciąganie przekroju wzdłuż trajektorii. Elementy tworzone na podstawie połączenia zmiennych przekrojów.
Modelowanie złożeń. Tworzenie dokumentacji technicznej elementów maszyn i urządzeń
Parametryzacja modelu i relacje wymiarowe. Modelowanie elementów o złożonej geometrii.
Prace własne studentów oraz zaliczanie projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 65 h
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kazda część przedmiotu jest zaliczana indywidualnie na podstawie indywidualnych projektów oraz kolokwium.
Ocena końcowa to średnia ocen z każdej części.

Prerequisites and additional requirements:

Ocena końcowa może zostać podwyższona w przypadku wysokiej (ponad 80%) frekwencji na wykładach

Recommended literature and teaching resources:

1. Brandt S.: Analiza Danych. Metody statystyczne i obliczeniowe. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
2. Lisowski E.: „Modelowanie geometrii elementów złożeń oraz kinematyki maszyn w programie Pro/Engineer Wildfire”, Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005
3. MATLAB: High-performance numeric computation and visualisation software. The Math Works Inc., Natick Mass., December 1995
4. Skarka W., Mazurek A.: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wydawnicto HELION, 2005
5. Stasiak F.: Autodesk Inventor 11. Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo ExpertBooks, 2006.
6. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007
7. Świder J., Heruś K.: „Zastosowanie funkcyjnych obiektów elementarnych do wspomagania modelowania maszyn zorientowanego na analizę ruchu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
8. Tickoo S.: Pro/Engineer Wildfire for Designer Release 2.0. CADCIM Technologies 2005
9. Tytko A.: Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i monografie 65 Wydawnictwo AGH,Kraków, 1998.
10. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie danych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
11. Podręczniki z zakresu statystyki matematycznej w zastosowaniach inżynierskich oraz podręczniki COREL, MTLAB, STATISTICA, EXCEL, itp.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None