Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computational modelling of systems and processes
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-107-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy BM2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test
Skills
M_U001 posiada umiejętność symulowania zachowania układów i procesów rzeczywistych BM2A_U20, BM2A_U21, BM2A_U16, BM2A_U18, BM2A_U19, BM2A_U03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę związaną z modelowaniem układów rzeczywistych BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W05, BM2A_W04, BM2A_W03, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 posiada wiedzę związaną z modelowaniem procesów BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W05, BM2A_W08, BM2A_W04, BM2A_W03, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W17, BM2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność symulowania zachowania układów i procesów rzeczywistych - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę związaną z modelowaniem układów rzeczywistych + - + + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę związaną z modelowaniem procesów + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Miejsce modelowania w procesie wytwarzania nowch dóbr. Pojęcia wstępne modelowania ukladow i procesów
 2. Opis układow dynamicznych
 3. Idealizacja obiektów rzeczywistych dla potrzeb modelowania
 4. Klasyfikacja modeli i ogólne zasady modelowania układów i procesów
 5. Proste modele układów elektrycznych. Modele dynamiczne układów i procesów mechanicznych
 6. Wybrane modele dynamiczne złożonych układów elektromechanicznych i hydraulicznych
 7. Profesjonalne pakiety oprogramowania komputerowego wspomagające zagadnienie modelowania
 8. Optymalizacja modeli dynamicznych. Modele w projektowaniu
Project classes:
 1. Opis ukladów dynamicznych. Idealizacja obiektów rzeczywistych dla potrzeb modelowania
 2. Proste modele układów elektrycznych
 3. Modele dynamiczne układów i procesów mechanicznych
 4. Wybrane modele dynamiczne złożonych układów elektromechanicznych i hydraulicznych
 5. Profesjonalne pakiety oprogramowania komputerowego wspomagające zagadnienie modelowania
 6. Optymalizacja modeli dynamicznych
Laboratory classes:
 1. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Dostrajanie modelu statycznego
 4. Dostrajanie modelu dynamicznego
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 13 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny uzyskanej na egzaminie (40%), oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych (30%) oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (30%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę ogólną w zakresie inżynierii mechanicznej oraz umiejętność obsugi komputera.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Cannon R. H. Jr., Dynamika ukladow fizycznych, WNT, Warszawa 1973
 2. Codreanu S., Numerical modeling and simulation of dynamical systems, Casa Cartii de Ostiin’ta, Cluj-napoca 1995
 3. Gołaś A., Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska,Wydawnictwo AGH, Kraków 1995
 4. Yagyu T., modeling design objects and processes, Springer, berlin 1991
 5. Zeigler B. P., Praehofer H., Kim T. G., Theory of modeling and simulation, Academic Press 2000
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None