Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Języki programowania
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-108-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs BM2A_U03, BM2A_U14, BM2A_U04 Oral answer,
Project
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów BM2A_U03 Oral answer,
Project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania BM2A_W10, BM2A_W02 Activity during classes,
Oral answer
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów BM2A_W02 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs - - - + - - - - - - -
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania + - - + - - - - - - -
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Programowanie strukturalne. Programowanie obiektowe
 2. Przegląd i porównanie języków programowania i popularnych implementacji
 3. Typowe błędy podczas programowania i sposoby ich unikania
 4. Optymalizacja kodu pod względem rozmiaru, szybkości działania programu
 5. Przegląd typowych aplikacji (edytory tekstu, grafiki, dźwięku, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.) pod kątem programowania ich działania
 6. Podstawy budowy komputera – hardware a software
 7. Programowanie w asemblerze
 8. Zadania systemów operacyjnych
 9. Przetwarzanie wsadowe, skrypty
 10. Budowa i różnice pomiędzy interpreterami a kompilatorami
 11. Algorytmy i struktury danych – sterowanie programem, typy i zakresy danych
 12. Proces programowania, cykl życia programu
 13. Praca zespołowa nad programem, podział pracy pomiędzy programistami
 14. Programowanie baz danych – język zapytań
 15. Programowanie makr w programach biurowych
 16. Zabezpieczanie programów
Project classes:
 1. Prosty algorytm, schemat blokowy (budzik)
 2. Projektowanie interfejsu programu
 3. Przykłady popełnianych typowych błędów podczas programowania
 4. Wykorzystanie makr w pakiecie biurowym do prostych ob;liczeń i edycji dokumentów
 5. Przykłady optymalizacji kodu programu
Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z trzech prac projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None