Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika komputerowa
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-110-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu BM2A_U05 Oral answer,
Execution of a project
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację BM2A_U19 Oral answer,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej BM2A_W02 Oral answer,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki BM2A_W02 Activity during classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu + - - + - - - - - - -
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej + - - + - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przejścia między obrazami – morfing
 2. Podstawy animacji komputerowej
 3. Grafika w Internecie
 4. Przegląd popularnych programów graficznych, bibliotek elementów graficznych i czcionek oraz języków programowania grafiki
 5. Sposoby zapisu i reprezentacji grafiki, porównanie grafiki wektorowej i rastrowej
 6. Podstawy DTP: formaty, rodzaje papieru, czcionki, barwy – zasady ich doboru
 7. Tworzenie obrazów trójwymiarowych, perspektywicznych i stereoskopowych
 8. Algorytmy linii zasłoniętych i cieniowania powierzchni, algorytm z-bufora, metoda śledzenia promienia
 9. Przekształcanie obrazów, filtry – efekty specjalne
 10. Fotografia cyfrowa
Project classes:
 1. Żródła oprogramowania, biblioteki grafik, fora tematyczne
 2. Projekt wizytówki, papieru firmowego
 3. Projekt trójwymiarowego logo
 4. Animacja komputerowa
 5. Projekt strony www
Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z trzech prac

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None