Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody optymalizacji eksperymentów numerycznych
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-111-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
dr inż. Filipek Roman (roman.filipek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy BM2A_K02 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination
Skills
M_U001 posiada umiejętność planowania eksperymentów numerycznych i optymalizacji BM2A_U03, BM2A_U18, BM2A_U10, BM2A_U20, BM2A_U21, BM2A_U05 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu metod planowania eksperymentów numerycznych BM2A_W03, BM2A_W02 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination
M_W002 posiada wiedzę związaną z optymalizacją jedno i wielokryterialną BM2A_W03, BM2A_W02 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność planowania eksperymentów numerycznych i optymalizacji + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu metod planowania eksperymentów numerycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę związaną z optymalizacją jedno i wielokryterialną + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Pojęcie i rola eksperymentów numerycznych
 2. Podstawy planowania eksperymentu, charakterystyka obiektu badań, metoda analizy regresji
 3. Metody planowania eksperymentów numerycznych
 4. Plany doświadczeń czynnikowych na dwóch i trzech poziomach
 5. Plany wielopoziomowe – kompozycyjne
 6. Plany optymalne – podstawowe założenia i kryteria optymalności
 7. Metody optymalizacji jedno i wielokryterialne
 8. Pakiety informatyczne wspomagające planowanie eksperymentów numerycznych
Laboratory classes:
 1. Wprowadzenie do planowania eksperymentów w pakiecie ANSYS i MATLAB
 2. Planowanie eksperymentów na dwóch i trzech poziomach z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS
 3. Parametryzacja modelu numerycznego na potrzeby planowania eksperymentów
 4. Prowadzenie eksperymentów numerycznych w pakiecie ANSYS Workbench
 5. Wyznaczanie powierzchni odpowiedzi w pakiecie ANSYS Workbench oraz MATLAB
 6. Przeprowadzenie optymalizacji wielokryterialnej z wykorzystaniem pakietu ANSYS Workbench
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 26 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z matematyki oraz inżynierii mechanicznej
Umiejętność posługiwania się środowiskiem inżynierskim ANSYS oraz MATLAB

Recommended literature and teaching resources:

1. Kazimierz Mańczak. Technika Planowania Eksperymentu. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1976.
2. Kazimierz Mańczak. Metody Identyfikacji Wielowymiarowych Obiektów Sterowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, wydanie wyd. 2 częściowo zm., 1979.
3. Montgomery, D.C., Design and Analysis of Simulation Experiments (Wiley), 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sensitivity analysis of efficiency thermal energy storage on selected rock mass and grout parameters using design of experiment method / Jerzy WOŁOSZYN, Andrzej GOŁAŚ // Energy Conversion and Management ; ISSN 0196-8904. — 2014 vol. 87, s. 1297–1304. — Bibliogr. s. 1304, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689041400260X/pdfft?md5=04b9fc98a5dbc79e5bf809614300fbd8&pid=1-s2.0-S019689041400260X-main.pdf

2. Influence of several designs and material parameters on borehole heat exchanger efficiency / Jerzy WOŁOSZYN, Andrzej GOŁAŚ // W: ENTECH’14 : Energy Technologies conference : December 22–24, 2014, Yildiz : proceedings / ed. Ahmet Selim Dalkiliç. — Istanbul : DAKAM Publishing, 2014. — ISBN: 978-605-5120-98-6. — S. 123–135. — Bibliogr. s. 135,

3. Sensitivity analysis of ground source heat pump performance on selected soil and operating parameters / Jerzy WOŁOSZYN, Andrzej GOŁAŚ // W: SGEM 2015 : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies, recycling, air pollution and climate change : 18–24, June, 2015 Albena, Bulgaria : conference proceedings. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-38-4. — S. 511–518. — Bibliogr. s. 518,

Additional information:

None