Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka współczesna
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-202-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Paja Antoni (paja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Korecki Józef (korecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Dualizm korpuskularno-falowy, fale de Broglie’a, doświadczenie Davissona-Germera.
2. Elementy mechaniki kwantowej, równanie Schroedingera, funkcja falowa i jej interpretacja, zasada nieoznaczoności.
3. Spin elektronu, zasada Pauliego, statystyki kwantowe.
4. Lasery.
5. Materia skondensowana: rodzaje wiązań, półprzewodniki, metale, nadprzewodniki.
6. Elementy fizyki jądrowej: budowa i właściwości jąder, rozpady promieniotwórcze, prawo rozpadu, reakcja rozszczepienia, reaktor, energetyka jądrowa, reakcje syntezy na Słońcu.
7. Elementy kosmologii.

Auditorium classes:

  • Obliczanie długości fal de Broglie’a
  • Rozwiązywanie równania Schroedingera w prostych przypakach.
  • Oszacowanie niektórych wielkości fizycznych w ramach statystyk kwantowych.
  • Dyskusja ogólnych własciwości światła laserowego, analiza cech światła generowanego przez różne rodzaje laserów.
  • Obliczenia niektórych właściwości materii skondensowanej na gruncie teorii kwantowej.
  • Obliczenia parametrów rozpadu materiałów radioaktywnych, szacowanie energii mozliwych do uzyskania w reakcjach jądrowych.
  • Szacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata z dostępnych danych obserwacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 4 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, skorygowana na podstawie obeecności na wykładach i aktywności na ćwiczeniach.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość fizyki klasycznej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Przystawa, „Odkryj smak fizyki”, PWN Warszawa 2011
2. R. Eisberg, R. Resnick, „Fizyka kwantowa“, PWN Warszawa 1983
3. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
5. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki,
6. M. Heller, „Podglądanie Wszechświata”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008,
7. Martin Rees, „Nasz kosmiczny dom”, Prószyński i S-ka Warszawa 2006.
Pozycje 3-5 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None