Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diagnostyka techniczna
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-203-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cioch Witold (cioch@agh.edu.pl)
dr inż. Korbiel Tomasz (tkorbiel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przygotowany do pracy w przemyśle w zakresie nadzoru technicznego linii produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. BM2A_K01 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi budować tory pomiarowe do rejestracji sygnałów wibroakustycznych i przeprowadzać eksperymenty diagnostyczne. BM2A_U10 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Umie przetwarzać i analizować dane pomiarowe, wyciągać wnioski dotyczące stanu technicznego badanych maszyn i urządzeń. BM2A_U11 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Report
Knowledge
M_W001 Poznaje budowę systemów diagnostycznych, sposoby pomiarów sygnałów wibroakustycznych oraz metody przetwarzania i analizy danych wykorzystywanych w diagnozowaniu maszyn. BM2A_W06 Test
M_W002 Poznaje metody oceny i prognozowania stanu technicznego maszyn i urządzeń. BM2A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przygotowany do pracy w przemyśle w zakresie nadzoru technicznego linii produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi budować tory pomiarowe do rejestracji sygnałów wibroakustycznych i przeprowadzać eksperymenty diagnostyczne. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie przetwarzać i analizować dane pomiarowe, wyciągać wnioski dotyczące stanu technicznego badanych maszyn i urządzeń. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznaje budowę systemów diagnostycznych, sposoby pomiarów sygnałów wibroakustycznych oraz metody przetwarzania i analizy danych wykorzystywanych w diagnozowaniu maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Poznaje metody oceny i prognozowania stanu technicznego maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Program wykładów

1. Miejsce i rola diagnostyki technicznej w procesach eksploatacji.
2.Rola i zadania diagnostyki w procesach :konstruowania , w procesach wytwórczych oraz eksploatacyjnych maszyn, urządzeń technicznych oraz konstrukcji.
3. Budowa, organizacja oraz miejsce działów diagnostyki w przedsiębiorstwie.
4 . Przegląd metody i rozwiązań diagnostycznych badania maszyn, urządzeń i konstrukcji.
5. Modelowanie diagnostyczne dla potrzeb rozpoznań zmiany stanu badanego obiektu
6. Analiza sygnałów diagnostycznych : metody analizy czasowej i częstotliwościowej, symptomy diagnostyczne punktowe i funkcyjny.
7. Analiza niestacjonarnych sygnałów diagnostycznych.
8. Zadania filtracji i predykcji w systemach diagnostycznych.
9. Przegląd systemów monitorujących zmiany stanu maszyn i urządzeń.
10. Metody pozyskiwania relacji diagnostycznych.
11. Zdalna diagnostyka maszyn i urządzeń – Rozproszone systemy diagnostyczne.
12.Bazy dany w systemach monitorujących stan maszyn.
13-15. Przegląd rozwiązań systemów diagnostycznych w przemyśle oraz w transporcie.

Laboratory classes:
Program Laboratoriów

1) Wzorcowanie przetworników pomiarowych.
2) Diagnozowanie maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu sygnałów akustycznych.
3) Wyrównoważanie maszyn wirnikowych.
4) Centowanie wałów.
5) Diagnozowanie łożysk tocznych w oparciu o analizę sygnałów wibroakustycznych.
6) Diagnozowanie przekładni zębatych walcowych i planetarnych.
7) Metody diagnozowania łożysk ślizgowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen otrzymanych ze sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z zakresu: budowy i eksploatacji maszyn, pomiarów wibroakustycznych i metod przetwarzania danych.

Recommended literature and teaching resources:

1) Wojciech BATKO, Zbigniew Dąbrowski, Jan Kiciński: Zjawiska nieliniowe w diagnostyce wibroakustycznej. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2008.
1) Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Bydgoszcz, Wyd. ATR,1996
2) Zieliński T.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kraków 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None