Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Open Source CAE rools
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-206-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym BM2A_K03, BM2A_K06 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Wykorzystać narzędzia OpenSource do modelowania geometrycznego BM2A_U03, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U18 Activity during classes
M_U002 Posłużyć oprogramowaniem z otwartymi źródłami do generowania siatek obliczeniowych BM2A_U14, BM2A_U18 Completion of laboratory classes
M_U003 Zmodyfikować źródła programu lub posłużyć się językiem skryptowym by dodać potrzebną funkcjonalność BM2A_U03, BM2A_U16, BM2A_U09 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Jak Rozwiązać równania różniczkowe opisujące zjawiska fizyczne przy pomocy otwartego oprogramowani BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W04 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wykorzystać narzędzia OpenSource do modelowania geometrycznego + - - - - + - - - - -
M_U002 Posłużyć oprogramowaniem z otwartymi źródłami do generowania siatek obliczeniowych + - - - - + - - - - -
M_U003 Zmodyfikować źródła programu lub posłużyć się językiem skryptowym by dodać potrzebną funkcjonalność + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Jak Rozwiązać równania różniczkowe opisujące zjawiska fizyczne przy pomocy otwartego oprogramowani + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. OpenSource toolchain for mathematical modeling.

  Selected tools for various parts of mathematical modeling process

 2. Selected OpenSource software CAE environments

  CAE environments like Salome

 3. Opensource toolchain for geometrical modeling.

  Selected tools for various parts of geometrical modeling process

Seminar classes:
 1. Report generation with LaTeX and Sage.

  Example reports generated by LaTeX, Sage and Octave.

 2. Installation of selected software packages.

  Latex and Sage, Salome, Code Aster, OpenFOAM, FreeCAD installation process

 3. Salome as CAD and CAE environment.

  Examples of use of the Salome environment

 4. Salome, Code Ater, OpenFoam integration.

  Salome as Integrated Environment for numerical simulations

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 16 h
Participation in seminar classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Examination or Final test 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z laboratorium zmodyfikowana w trakcie rozmowy dotyczącej zrealizowanych projektów

Prerequisites and additional requirements:

Zalecana umiejętność pracy w środowisku Linux. Wymagane środowisko do uruchamiania maszyn wirtualnych w formacie vmware.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None