Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Integrated information management systems
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-210-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i dzialać w sposób przedsiębiorczy a także dzialać indywidualnie oraz w grupie BM2A_K06, BM2A_K01 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Skills
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania BM2A_U03, BM2A_U13, BM2A_U25 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W13, BM2A_W14, BM2A_W11, BM2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania BM2A_W05, BM2A_W17, BM2A_W14, BM2A_W02, BM2A_W06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i dzialać w sposób przedsiębiorczy a także dzialać indywidualnie oraz w grupie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do teorii informacji. Idea zarządzania informacją
 2. Struktura systemu zarządzania informacją, koncepcje planowania i kontroli
 3. Klasyfikacja systemów zarządzania informacją
 4. Zintegrowany system zarządzania informacją – definicja. Klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania informacją
 5. Zarządzanie systemami bazodanowymi
 6. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym – planowanie i sterowanie produkcją, planowanie technologiczne, komputerowe wspomaganie projek
 7. Systemy informacji przestrzennej (GIS) – architektura i wybrane zastosowania
 8. Społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym
Project classes:
 1. Zarządzanie systemem bazodanowym
 2. Wprowadzenie do systemu CATIA
 3. Projekt struktury produktu
 4. Modelowanie CAD elementów maszyn
 5. Modelowanie CAD złożeń części maszyn
 6. Symulacje wyglądu produktu
 7. Symulacja pracy produktu
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 18 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 26 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (50% wartości oceny) i oceny z zaliczenia zajęć projektowych (50%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne oraz z rozmowy z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Minimum podstawowa wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej. Umiejętność obsługi komputera. Znajomość programów z rodziny CAD.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Sawik T., Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków 1998
 2. Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 4. Davis G. B., Olson M. H., Management information systems. Conceptual foundations, structure, and development, McGraw-Hill, New York 2000
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None