Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedsiębiorczość
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-302-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przedstawia proces zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej Potrafi zbudować, przedstawić oraz wyjaśnić problemy tworzenia biznes planu BM2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Opisuje i wyjaśnia podstawowe kompetencje przedsiębiorcy. BM2A_U07 Activity during classes,
Execution of a project,
Test results
M_U002 Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem. BM2A_U04, BM2A_U27, BM2A_U07 Activity during classes,
Project,
Test results
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości BM2A_W13 Project,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przedstawia proces zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej Potrafi zbudować, przedstawić oraz wyjaśnić problemy tworzenia biznes planu - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Opisuje i wyjaśnia podstawowe kompetencje przedsiębiorcy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie oraz istota przedsiębiorczości (definicja, rodzaje)
2. Kompetencje przedsiębiorcze
3. Instytucjonalne warunki prowadzenia własnej działalności gospodarczej
4. Procedury założenia i uruchomienia przedsiębiorstwa w Polsce
5. Źródła finansowania nowego przedsięwzięcia
6. Analiza finansowa małej firmy
7. Innowacyjność jako podstaw działań przedsiębiorczych

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa : test zaliczeniowy z wykładów, seminarium (60%), projekt grupowy biznes planu (40%).

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw marketingu oraz ekonomii.

Recommended literature and teaching resources:

1. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3. B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business’u, Warszawa 2002
4. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6. M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7. K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.