Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-310-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. BM2A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. BM2A_K05, BM2A_K03, BM2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. BM2A_U08, BM2A_U24 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. BM2A_U09 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. BM2A_W02 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. BM2A_W02 Activity during classes,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zajęcia seminaryjne

Ogólne omówienie tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim.
Przedstawienie i omówienie sposobów przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej.
Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków.
Dyskusja na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.
Omówienie sposobu prezentacji osiągnięć pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji (60%) + ocena z duskusji (40%).

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów.

Recommended literature and teaching resources:
  1. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red), Poradnik pisania pracy dyplomowej, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
    Warszawa, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf

Zalecana literatura podawana jest indiwidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None