Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesne zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-205-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki OS2A_U12, OS2A_U15, OS2A_K02 Report
Skills
M_U003 Potrafi poprawnie interpretować procesy kształtujących klimat w ujęciu globalnym i lokalnym. OS2A_U13, OS2A_W04 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatu w przeszłości i współcześnie OS2A_W09, OS2A_W05 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na klimat OS2A_W06 Test
M_W003 Zna klimatyczne zjawiska ekstremalne i potrafi przewidzieć ich skutki OS2A_W01, OS2A_U03, OS2A_W11 Test,
Report
M_W004 Potrafi korzystać z baz danych meteorologicznych i klimatycznych OS2A_W14 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki - + - - - - - - - - -
Skills
M_U003 Potrafi poprawnie interpretować procesy kształtujących klimat w ujęciu globalnym i lokalnym. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatu w przeszłości i współcześnie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na klimat + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna klimatyczne zjawiska ekstremalne i potrafi przewidzieć ich skutki - + - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi korzystać z baz danych meteorologicznych i klimatycznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁAD
System klimatyczny Ziemi.
Zmiany klimat kuli ziemskiej w przeszłości geologicznej
Historyczne i współczesne formy cyrkulacji atmosfery i wód oceanicznych
Czynniki klimatotwórcze stabilizujące naturalną zmienność klimatu
Naturalne przyczyny zmian klimatu
Antropogeniczne przyczyny zmian klimatu
Międzynarodowe, polityczne i gospodarcze aspekty zmian klimatu
Scenariusze przewidywanych zmian klimatu w Europie i Polsce
Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne (opady, huragany, śnieżyce, susze, pożary, powodzie, stepowienie, wzrost poziomu morza, zatapianie nisko położonych obszarów przybrzeżnych)

Auditorium classes:

ĆWICZENIA
Astronomiczne przyczyny zmian klimatu Ziemi
Zmiany wybranych parametrów meteorologicznych na Ziemi w czasach historycznych
Trendy czasowe temperatury i opadów w Europie
Historyczne zmiany klimatu w Polsce
Współczesne zjawiska wpływające na zmiany klimatu (NAO, ENSO)
Przegląd zjawisk ekstremalnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy meteorologii i klimatologii

Recommended literature and teaching resources:

Arche D., 2011: Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę. PWN Warszawa
Boryczka J.,1993: Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII-XXI wieku. Wyd. UW, Warszawa
Flannery T., 2007: Twórcy pogody, CKA, Gliwice
Hoy D.V., Schatten K.H., 1997: The Role of the Sun in Climate Change, New York, Oxford, Oxford University Press
Kożuchowski K., Przybylak R.,1995: Efekt cieplarniany. Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa
Kożuchowski K. 2005: Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa
Kundzewicz Z.W., Kowalczyk P., 2008: Zmiany klimatu i ich skutki, Poznań, Kurpisz
Lorenc H., 2004: Klimat – Wybrane zagadnienia, IMGW Warszawa
Ruddiman W.F., 2001: Earth’s climate. University of Virginia, Lamont-Doherty Earth Observatory. New York

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None