Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport w ochronie środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-104-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie i rzeczowo prowadzić dyskusje dotyczące problematyki środowiskowej w transporcie OS2A_K09, OS2A_K05, OS2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy źródeł zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgieł, katalizatory, itd.) OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U13, OS2A_U09, OS2A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów OS2A_W17 Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania transportu na środowisko OS2A_W12, OS2A_W07, OS2A_W01, OS2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie i rzeczowo prowadzić dyskusje dotyczące problematyki środowiskowej w transporcie - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy źródeł zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgieł, katalizatory, itd.) - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania transportu na środowisko + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy eksploatacji pojazdów.
Materiały wykorzystywane w produkcji części samochodowych.
Zanieczyszczenia związane z zużyciem klocków hamulcowych tarcz sprzęgła, katalizatora,opon.

Auditorium classes:

Studenci przygotowują referaty i prezentacje dotyczące zanieczyszczeń związanych z eksploatacją pojazdów.
W trakcie zajęć w grupach prowadzona jest dyskusja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i z zaliczenia z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z ochrony środowiska, inżynierii środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju

Recommended literature and teaching resources:

Adachi K., Tainosho Y.: Characterization of heavy metal particles embedded in tire dust, Environment International 2004, 30: 1009 – 1017
Hjortenkrans D.S.T., Bergbäck B.G., Häggerud A.V. Metal emissions from brake linings and tires: case studies of Stockholm, Sweden 1995/1998 and 2005 Environmental Science & Technology, 41 (2007), pp. 5224–5230
Wieszała R, Wyciślik A., An attempt to identify the dust formed by frictional elements of vehicles in Road condition. Journal of Engineering. Faculty of Engineering Hunedoara, (2008)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None