Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Object Oriented Script Programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-106-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować proste hierarchie klas. OS2A_U24, OS2A_U23, OS2A_U09 Activity during classes,
Project
M_U002 Potrafi zdefiniować w Pythonie nowe typy danych (klasy) i profilować ich właściwości. OS2A_U24, OS2A_U23 Activity during classes,
Project
M_U003 Umie zastosować elementy programowania funkcyjnego. OS2A_U24, OS2A_U23 Activity during classes,
Project
M_U004 Umie zapisać algorytmy za pomocą składni języka Python. OS2A_U24, OS2A_U23 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Zna paradygmat obiektowy i posługuje się podstawową terminologią. OS2A_W09 Activity during classes,
Project
M_W002 Zna podstawową składnię języka Python i jej semantykę. OS2A_W12, OS2A_W09 Activity during classes,
Project
M_W003 Zna model obiektowy realizowany w Pythonie. OS2A_W12, OS2A_W09 Activity during classes,
Project
M_W004 Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości. OS2A_W12, OS2A_W09 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować proste hierarchie klas. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zdefiniować w Pythonie nowe typy danych (klasy) i profilować ich właściwości. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zastosować elementy programowania funkcyjnego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie zapisać algorytmy za pomocą składni języka Python. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna paradygmat obiektowy i posługuje się podstawową terminologią. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową składnię języka Python i jej semantykę. - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna model obiektowy realizowany w Pythonie. - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Podstawy.

  • Programowanie obiektowe: podstawowe koncepcje, paradygmat obiektowy, pojęcia.
  • Programowanie skryptowe: kompilatory vs. interpretery; wady i zalety programowania skryptowego.
  • Język Python – przykład skryptowego, obiektowego języka programowania.

 2. Środowisko programowania.

  • Standardowy interpreter i środowisko programistyczne.
  • Podstawowa składnia i typy danych języka Python.
  • Narzędzia wspomagające programistów.

 3. Podstawy języka Pyton.

  • Koncepcja zmiennej w Pythonie, semantyka instrukcji podstawienia, garbage collector.
  • Podstawowe instrukcje sterujące.
  • Definiowanie funkcji; sposoby przekazywania parametrów.
  • Wybrane moduły z biblioteki standardowej; przestrzenie nazw.
  • Tworzenie i importowanie modułów.
  • Obsługa wyjątków.
  • Przegląd wbudowanych typów danych.
  • Elementy programowania funkcyjnego.

 4. Programowanie obiektowe w języku Python.

  • Definiowanie klas; podstawowe metody specjalne.
  • Dynamiczne właściwości obiektów.
  • Metody specjalne i implementacja protokołów.

 5. Prosty interfejs GUI

  • Moduł Tkinter.
  • Zasady programowania sterowanego zdarzeniami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

“Po prostu Python”, Chris Fehily

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None