Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial database
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-107-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia. OS2A_K02, OS2A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. OS2A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. OS2A_U17, OS2A_U08 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. OS2A_U08, OS2A_U16 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. OS2A_W12 Test
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. OS2A_W12 Test
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. OS2A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy Informacji Geograficznej.
2. Szczegółowe omówienie modelu rastrowego i modeli wektorowych reprezentujących środowisko przyrodnicze.
3. Cechy baz danych przestrzennych.
4. Standardy OGS (Open Geospatial Consortium).
5. Projektowanie baz danych przestrzennych.
6. Wprowadzenie do PostGIS.
7. Zapytania do baz danych przestrzennych.
8. Dane rastrowe w PostGIS.

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do programu Quantum GIS oraz GRASS.
2. Analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS oraz GRASS.
3. Wprowadzenie do programu ArcGIS.
4. Analiza danych przestrzennych w programie ArcGIS.
5. Wprowadzenie do PostGIS.
6. Tworzenie bazy danych przestrzennych w PostGIS.
7. Analiza danych przestrzennych z wykorzystaniem QGISS, GRASS i PostGIS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu baz danych.

Recommended literature and teaching resources:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006 GIS. Teoria i Praktyka. PWN SA, Warszawa
Obe R. O., Hsu L. S. 2011 PostGIS in Action, Manning Publications Co.
Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann Publishers

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None