Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental data visualization
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-109-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy o metodach i narzędziach informatycznych do wizualizacji danych Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do wizualizacji danych wielowymiarowych OS2A_U08 Test
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski OS2A_U16 Scientific paper
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na efektywną wizualizację opisanych i zanalizowanych zjawisk przyrodniczych OS2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy o metodach i narzędziach informatycznych do wizualizacji danych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do wizualizacji danych wielowymiarowych + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na efektywną wizualizację opisanych i zanalizowanych zjawisk przyrodniczych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Laboratory classes:

1. Znaczenie wizualizacji danych środowiskowych
2. Podstawowe pakiety oprogramowania do wizualizacji danych powierzchniowych i przestrzennych
3. Podstawowe typy zobrazowań zmienności danych jednowymiarowych
4. Typy zobrazowań zmienności danych powierzchniowych
5. Wizualizacja danych przestrzennych
6. Wizualizacja wielowymiarowych procesów zależnych od czasu (procesów dynamicznych)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń (kolokwia + projekty)

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu matematyki studiów I stopnia Ochrona Środowiska, podstawowa znajomość systemów GIS

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki i dokumentacje wykorzystywanego oprogramowania

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagane jest by student samodzielne przeprowadził wizualizację różnych typów danych w wybranych pakietach do przestrzennej analizy danych (co najmniej 6 różnych typów danych)