Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer aided measurement systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-110-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS2A_K02 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym OS2A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski OS2A_U07 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych OS2A_W09 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii, biologii, geochemii środowiska OS2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych - - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii, biologii, geochemii środowiska - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Program laboratorium
• Budowa prostego systemu pomiarowego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego,
• Symulator pomiarów z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego
• Zapoznanie się z interfejsem komunikacyjnym na przykładzie RS232
• akwizycja danych pomiarowych z multimetru, zapoznanie się w notacją inżynierską,
• pomiar wielkości elektrycznych (prąd, napięcie) z wykorzystaniem systemu komputerowego, dobór zakresów pomiarowych,
• pomiar wielkości nieelektrycznych, przekształcenie na wielkość elektryczną,
• statystyczne opracowanie wyników pomiarów, szacowanie błędów pomiarowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 33 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 70% oceny z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z fizyki, umiejętność szacowania błędów pomiarów.

Recommended literature and teaching resources:

Nawrocki W. – Komputerowe systemy pomiarowe”, wyd WKŁZ.
Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne
Dokumentacja karty pomiarowej „Advantech PCI-1710"
LabView User Manual

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None