Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduation internship
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-112-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myslec i działac w sposób przedsiebiorczy OS2A_K08 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne OS2A_U17 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 potrafi ocenic przydatnosc rutynowych metod i narzedzi słuzacych do rozwiazania prostego zadania inzynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony srodowiska oraz wybrac i zastosowac własciwa metode i narzedzia OS2A_U22 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii OS2A_W14 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myslec i działac w sposób przedsiebiorczy - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne - - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi ocenic przydatnosc rutynowych metod i narzedzi słuzacych do rozwiazania prostego zadania inzynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony srodowiska oraz wybrac i zastosowac własciwa metode i narzedzia - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

W ramach praktyki dyplomowej studenci pod opieką promotora zbierają materiały badawcze do realizowanej pracy magisterskiej, zapoznają się z niezbędnymi do jej raelizacji urządzeniami, aparaturą pomiarową, oprogramowaniem oraz precyzują zakres powstającej pracy dyplomowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% całokształt (aktywność, obecność, efektywność)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None