Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial data modelling and analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-207-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania Activity during classes,
Scientific paper
Skills
M_U001 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych OS2A_U08
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych OS2A_W01 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. OS2A_W09 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Charakterystyka danych przestrzennych – zapis w różnych systemach odniesienia
2. Pobieranie próbek i zagadnienia błędów
3. Różne sposoby prezentacji danych przestrzennych – podstawowe pakiety oprogramowania
4. Rodzaje analiz przestrzennych – możliwości analiz z użyciem pakietów oprogramowania
5. Metody analiz statystycznych danych przestrzennych (metody korelacyjne, regresyjne)
6. Metody analiz geostatystycznych
7. Symulacja i modelowanie danych przestrzennych
8. Zastosowania do GIS, ochrony powierzchni analizy skażeń

Laboratory classes:

Praktyczna realizacja (w formie ćwiczeń praktycznych realizowanych na komputerze) tematów omówionych w trakcie wykładów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu matematyki studiów I stopnia Ochrona Srodowiska, podstawowa znajomość systemów GIS

Recommended literature and teaching resources:

1. Houlding S. W., Practical geostatistics : modeling and spatial analysis, Springer, 2000.
2. Haining, R. P. Spatial data analysis : theory and practice, Cambridge University Press, 2004.
3. Schabenberger, O., Gotway , C., A., Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC / Taylor & Francis Group, 2005.
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagane jest by student samodzielne opracował praktyczne realizacje poznanych algorytmów numerycznych w wybranych pakietach do przestrzennej analizy danych (co najmniej 6 prostych algorytmów)