Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-301-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać i zastosować metody i narzędzia stosowane w ochronie środowiska dla celów rozwiązania prostego działania inzynierskiego. OS2A_U22 Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z technologią w ochronie środowiska. OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_W07, OS2A_W08, OS2A_U05, OS2A_W21 Test,
Project
M_W002 Student ma ogólną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. OS2A_U15, OS2A_U05, OS2A_W21 Test
M_W003 Student zna różne sposoby oczyszczania ścieków (mechaniczne, fizyko-chemiczne oraz biologiczne) OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_U05, OS2A_W21 Test,
Project
M_W004 Student posiada ogólną wiedze na temat elementów budowy oraz funkcjonowania spalarnii odpadów. OS2A_U15, OS2A_U05, OS2A_W21 Test
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie nowych światowych trendów w technologii ochrony środowiska. OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_W07, OS2A_W08, OS2A_U05, OS2A_W21 Test,
Project
M_W006 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie technologii oczyszczania powietrza, w zakresie metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, urządzeń i technologii w ochronie powietrza. OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_U05, OS2A_W21 Test,
Project
M_W007 Potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie technologii w ochronie środowiska OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_U05, OS2A_W21 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać i zastosować metody i narzędzia stosowane w ochronie środowiska dla celów rozwiązania prostego działania inzynierskiego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z technologią w ochronie środowiska. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma ogólną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna różne sposoby oczyszczania ścieków (mechaniczne, fizyko-chemiczne oraz biologiczne) + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada ogólną wiedze na temat elementów budowy oraz funkcjonowania spalarnii odpadów. + - - + - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie nowych światowych trendów w technologii ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
M_W006 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie technologii oczyszczania powietrza, w zakresie metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, urządzeń i technologii w ochronie powietrza. + - - + - - - - - - -
M_W007 Potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie technologii w ochronie środowiska + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Basic concepts of Environmental Technology. Pollution control technologies.
2. Water and Wastewater Treatment Plants. Planning, design and operation. Engineering economics.
3. Preliminary unit operations and processes in water and wastewater and industrial wastewaters treatment.
4. Drinking water purification. Sedimentation. Coagulation and flocculation, filtration, disinfections and other treatment processes.
5. Wastewater treatment systems. Biological, Chemical-Physical Wastewater Treatment, Sludge treatment
6. Solid waste processing. Incineration design and operation, energy recovery.
7. Air pollution control methods.

Project classes:

Each student will be required to prepare a presentation on an environmental technology topic of their choice or one provided by a course instructor (technological innovations/application). Students will also attend an open discussion session.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa liczona jest jako średnia ważona ocen z kolokwium (65%) oraz projektu i otwartej sesji dyskusyjnej (35%)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego, znajomość elementów ochrony środowiska, biologii, chemii, mikrobiologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Ravi K. Jain, Yves Aurelle, Corinne Cabassud and Michel Roustan (1997) Environmental Technologies and Trends: International and Policy Perspectives
2. Ulrich Förstner (1998) Integrated Pollution Control
3. James R. Mihelcic, Lauren M. Fry, Elizabeth A. Myre and Linda D. Philips (2009) Field Guide to Environmental Engineering for Development Workers: Water, Sanitation, and Indoor Air
4. Jerry A. Nathanson (2007) Basic Environmental Technology
5. Gwendolyn Burke, Ben Ramnarine Singh and Louis Theodore (2004) Handbook of Environmental Management and Technology

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Udział praktycznych 2 ETCS , niepraktycznych 1 ETCS