Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-304-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi odpowiednio okreslic priorytety słuzace realizacji okreslonego przez siebie lub innych zadania OS2A_K03 Presentation
Skills
M_U001 posiada umiejetnosc wystapien ustnych w jezyku polskim, dotyczacych zagadnien szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi OS2A_U13 Presentation
M_U002 potrafi ocenic przydatnosc rutynowych metod i narzedzi słuzacych do rozwiazania prostego zadania inzynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony srodowiska oraz wybrac i zastosowac własciwa metode i narzedzia OS2A_U22 Presentation
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony własnosci przemysłowej i prawa autorskiego oraz koniecznosc zarzadzania zasobami własnosci intelektualnej; potrafi korzystac z zasobów informacji patentowej OS2A_W15 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi odpowiednio okreslic priorytety słuzace realizacji okreslonego przez siebie lub innych zadania - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejetnosc wystapien ustnych w jezyku polskim, dotyczacych zagadnien szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi ocenic przydatnosc rutynowych metod i narzedzi słuzacych do rozwiazania prostego zadania inzynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony srodowiska oraz wybrac i zastosowac własciwa metode i narzedzia - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony własnosci przemysłowej i prawa autorskiego oraz koniecznosc zarzadzania zasobami własnosci intelektualnej; potrafi korzystac z zasobów informacji patentowej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanym projekcie magisterskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None