Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduation work
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-305-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 systematycznie aktualizuje wiedze przyrodnicza i zna jej praktyczne zastosowania OS2A_K07 Diploma thesis
Skills
M_U001 wykazuje umiejetnosc napisania pracy badawczej w jezyku polskim na podstawie własnych badan naukowych OS2A_U12 Diploma thesis
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac eksperymenty i analizy srodowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski OS2A_U16 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 ma wiedze dotyczaca rozwiazywania problemów ochrony srodowiska OS2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 systematycznie aktualizuje wiedze przyrodnicza i zna jej praktyczne zastosowania - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 wykazuje umiejetnosc napisania pracy badawczej w jezyku polskim na podstawie własnych badan naukowych - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac eksperymenty i analizy srodowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 ma wiedze dotyczaca rozwiazywania problemów ochrony srodowiska - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Zajęcia obejmują:
- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
- konsultacje z promotorem
- przygotowanie i udział w egzaminie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 510 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 80 h
Completion of a project 300 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 100 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% ocena z pracy + 50% ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None