Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biogeochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-106-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie społeczne konsekwencje globalnych zmian biogeochemicznych OS2A_K09 Test
Skills
M_U001 Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w biogeochemii i geomikrobiologii. OS2A_U01, OS2A_U03, OS2A_U02 Test,
Execution of a project
M_U002 Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych. OS2A_U01, OS2A_U03 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie powstania i ewolucji życia na Ziemi. OS2A_W04, OS2A_W01 Test
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie mechanizmów działania cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej. OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie społeczne konsekwencje globalnych zmian biogeochemicznych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w biogeochemii i geomikrobiologii. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie powstania i ewolucji życia na Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie mechanizmów działania cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
The overall objective of the course is to have students develop an interdisciplinary appreciation for how the Earth’s geochemistry is influenced by physical, biological, and geological processes over time.
1. Earth as a biogeochemical system (2 h.)
2. Evolutionary geochemistry: Origins of the elements, Solar system and Earth, Earth evolution, origin of life (2 h.)
3. Global environment: global water cycle, atmosphere circulation, ocean circulation, interactions with the lithosphere (2 h.)
4. Modern biogeochemical cycles: terrestrial cycles, freshwater cycles, ocean carbon cycle (3h)
5. Biogeochemical cycles through time: sedimentary record of biogeochemistry (2 h.)
6. Microbiology (2 h.)
7. Arctic ecosystems (2 h.)

Project classes:

Ćwiczenia projektowe:
Students will use quantitative methods to explore relationships between causes and effects, positive and negative feedbacks, and thresholds in the Earth system based on particular examples of:
1. Global C cycle
2. Global N cycle
3. Global P cycle
4. Global S cycle

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii, mineralogii, geochemii i znajomość j. angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

1. Schlesinger, W. H. 1997. Biogeochemistry: An Analysis of Global Change. 2nd Edition, Academic Press, San Diego.
2. Władysław J.H. Kunicki – Goldfinger (1996) Życie bakterii
3. Anhuai Lu and Hailiang Dong (2012) Elements: Minerals, Microbes and Remediation, Vol 8/2

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzącego w trakcie semestru.
Pierwszy termin zaliczenia przedmiotu przewidziany jest na zakończenie semestru na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, sprawozdań/projektów złożonych w przewidzianym czasie i kolokwium. Drugi, dodatkowy termin zaliczenia przewidziany jest w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.