Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field course in environmental assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-110-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania gleb, wód powierzchniowych i innych substancji, odpowiedni dla rozwiązania konkretnego problemu związanego z oceną stanu środowiska oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_U07, OS2A_W10, OS2A_W08, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_U22 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Potrafi wykonać w terenie oznaczenia podstawowych parametrów fizykochemicznych wód i gleb oraz wybranych wskaźników ich zanieczyszczenia, z uwzględnieniem specyfiki terenu i konkretnego problemu środowiskowego OS2A_U17, OS2A_U07, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 Potrafi zestawić i opracować wyniki analiz środowiskowych oraz sporządzić mapy zmienności koncentracji wybranych składników w opróbowanych substancjach OS2A_U06, OS2A_W09, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_U08 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U004 Potrafi, w oparciu o wyniki wykonanych przez siebie pomiarów i analiz, opracować model geochemiczny procesów zachodzących w środowisku OS2A_U06, OS2A_U17, OS2A_W09, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_U01, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_W05, OS2A_U08 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji wyników badań środowiskowych oraz wyciągnąć i zaprezentować wnioski naukowe i społeczne będące ich efektem OS2A_U18, OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_K09, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_W05 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania gleb, wód powierzchniowych i innych substancji, odpowiedni dla rozwiązania konkretnego problemu związanego z oceną stanu środowiska oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać w terenie oznaczenia podstawowych parametrów fizykochemicznych wód i gleb oraz wybranych wskaźników ich zanieczyszczenia, z uwzględnieniem specyfiki terenu i konkretnego problemu środowiskowego - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zestawić i opracować wyniki analiz środowiskowych oraz sporządzić mapy zmienności koncentracji wybranych składników w opróbowanych substancjach - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi, w oparciu o wyniki wykonanych przez siebie pomiarów i analiz, opracować model geochemiczny procesów zachodzących w środowisku - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji wyników badań środowiskowych oraz wyciągnąć i zaprezentować wnioski naukowe i społeczne będące ich efektem - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 48 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii i geochemii środowiska

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzański B., Zawadzki S. 1995. Gleboznawstwo.
Manecki M., Rzepa G., Bajda T., Matusik J. 2012. Geochemia. Wyd. Wydz. Geol., Geof. Ochr. Środow. AGH.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2007. Podstawy geochemii środowiska,
Skowroński A. 2007. Zarys geochemii poszukiwawczej. Skrypty Uczelniane AGH.
van Loon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None