Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Principles of documentation of the environmental conditions
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-304-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr inż. Solecki Tadeusz (solecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student widzi konieczność poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia pracy w zespole OS2A_K02, OS2A_K06, OS2A_K01 Scientific paper,
Case study
Skills
M_U001 Student potrafi interpretować wyniki analiz gleby i gruntu w korelacji z wynikami badań geotechnicznych OS2A_U16 Project
Knowledge
M_W001 Student zna obowiązujące zasady oceny terenu na podstawie dokumentacji archiwalnej, wizji lokalnej i wywiadu w instytucjach mogących posiadać informacje o stanie środowiska badanego terenu OS2A_W18 Activity during classes
M_W002 Student zna zasady tworzenia programu prac terenowych od uzyskania pozwolenia na wstęp na teren badań aż do wymagań PN dotyczących pobierania, utrwalania i transportu próbek do laboratorium OS2A_W12, OS2A_W18 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student widzi konieczność poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia pracy w zespole - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi interpretować wyniki analiz gleby i gruntu w korelacji z wynikami badań geotechnicznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna obowiązujące zasady oceny terenu na podstawie dokumentacji archiwalnej, wizji lokalnej i wywiadu w instytucjach mogących posiadać informacje o stanie środowiska badanego terenu - + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady tworzenia programu prac terenowych od uzyskania pozwolenia na wstęp na teren badań aż do wymagań PN dotyczących pobierania, utrwalania i transportu próbek do laboratorium - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Dokumentacja badań jakości powierzchni ziemi
1. Podstawa wykonania pracy
1.1. Podstawa formalna
1.2. Podstawa merytoryczna
2. Lokalizacja terenu badań
3. Wytyczenie punktów poboru próbek
4. Procedura wiercenia otworów badawczych
5. Inwentaryzacja punktów poboru próbek
6. Procedura poboru próbek gruntu
7. Likwidacja otworów badawczych
8. Prowadzenie nadzoru i dozoru robót terenowych
9. Laboratorium badawcze
10. Zakres i wyniki badań laboratoryjnych
11. Analiza porównawcza wartości wyników badań laboratoryjnych do wartości
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń
11.1. Opis procedury analizy porównawczej
11.2. Analiza porównawcza z uwzględnieniem aktualnej funkcji pełnionej
przez ziemię na terenie badań
11.3. Analiza porównawcza z uwzględnieniem planowanej funkcji pełnionej
przez ziemię na terenie badań
12. Opinia o stanie jakości ziemi na terenie badań

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 11 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie w oparciu o oceny indywidualnych opracowań
ocena końcowa zgodna z oceną zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne akty prawne dotyczace dopuszczalnych koncentracji różnych pierwiastków i związków chemicznych w glebie i gruncie, zasad poboru prób do badań oraz oceny dla możliwości lokalizacji inwestycji różnego rodzaju

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None