Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Autoprezentation and comunication
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-112-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, OS2A_K09, OS2A_K03, OS2A_K02, OS2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji OS2A_K09, OS2A_K02, OS2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji OS2A_U18, OS2A_U06, OS2A_U05, OS2A_U14 Activity during classes
M_U002 student potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji OS2A_U18, OS2A_U13, OS2A_U19 Activity during classes
Knowledge
M_W001 . definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie potrafi przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W19, OS2A_W16, OS2A_W20, OS2A_W14 Test
M_W002 stud. definiuje cele zachowań komunikacyjnychna płaszczyźnie społecznej. stud. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie,, wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W15, OS2A_W19, OS2A_W20, OS2A_W14 Test
M_W003 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W15, OS2A_W19, OS2A_W20, OS2A_W14
M_W004 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. 2. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie 3. wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W19, OS2A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, - - - - - - - - - - -
M_K002 potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - - - - - - - - - - -
M_U002 student potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 . definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie potrafi przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - - - - - - - -
M_W002 stud. definiuje cele zachowań komunikacyjnychna płaszczyźnie społecznej. stud. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie,, wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - - - - - - - -
M_W003 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - - - - - - - -
M_W004 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. 2. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie 3. wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Celem przedmiotu jest polepszenie umiejętności komunikowania interpersonalnego. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z ze sposobami komunikowania w grupie, barierami w komunikowaniu i sposobami oraz metodami usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach.

Treści merytoryczne przedmiotu
Istota komunikowania, poziomy komunikowania, typy komunikowania.
Komunikowanie informacyjne i perswazyjne
Dystans przestrzenny, język ciała i inne pozawerbalne czynniki wpływające na w komunikowaniu pozawerbalnym
Autoprezentacja, jak sobie radzić z tremą.
Efektywne słuchanie drugiej osoby
Asertywność – jak ją wypracować
Kłótnie i spory – jak sobie z nimi radzić –
Negocjowanie konfliktów interpersonalnych
Płeć i komunikacja – jak zrozumieć osoby płci przeciwnej
Trudne sytuacje – komunikowanie o nich, rozmawianie w sytuacjach traumatycznych
Manipulacje jako typ komunikowania perswazyjnego – typy manipulacji i sposoby radzenia sobie z nią.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 10 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 8 h
Workshops participation 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Metody oceny : Kolokwium z treści zajęć i zadanego podręcznika kolokwium po zakończeniu kursu. prezentacja lub referat podnoszą ocenę.

Prerequisites and additional requirements:

Brak Udział w wykładach
15 godz
Udział w zajęciach praktycznych
15 godz
Przygotowanie do zajęć
20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.
10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
15 godz

Recommended literature and teaching resources:

Spis zalecanych lektur
M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice 2007
„Jak żyć z ludźmi” Umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, [b.r.]
Nęcki Zbigniew: Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996
Thomson Peter: Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań: Wydaw. „Zysk i S-ka”, 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None