Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-202-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia. OS2A_K02, OS2A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednie zobrazowania SAR i przygotować je do analizy interferometrycznej i polarymetrycznej. OS2A_U10, OS2A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę interferometryczną i polarymetryczną. OS2A_U03, OS2A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia prostych aplikacji i algorytmów do przetwarzania danych radarowych. OS2A_U24 Test
Knowledge
M_W001 Student definiuje pasywne i aktywne metody teledetekcji i podaje ich przykłady. OS2A_W12 Examination
M_W002 Student wyjaśnia specyfikę metod: InSAR, DInSAR, PSInSAR oraz PolSAR. OS2A_W12 Examination
M_W003 Student dobiera odpowiednią metodę przetwarzania obrazów radarowych SAR do rozwiązania konkretnego zadania z zakresu ochrony lub inżynierii środowiska. OS2A_W12, OS2A_W21 Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednie zobrazowania SAR i przygotować je do analizy interferometrycznej i polarymetrycznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę interferometryczną i polarymetryczną. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia prostych aplikacji i algorytmów do przetwarzania danych radarowych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student definiuje pasywne i aktywne metody teledetekcji i podaje ich przykłady. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wyjaśnia specyfikę metod: InSAR, DInSAR, PSInSAR oraz PolSAR. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednią metodę przetwarzania obrazów radarowych SAR do rozwiązania konkretnego zadania z zakresu ochrony lub inżynierii środowiska. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wprowadzenie do teledetekcji (metody aktywne, metody pasywne).
2.System SAR.
3.Geometria zobrazowań SAR i charakterystyka satelitarnych obrazów radarowych.
4.Metoda InSAR (założenia i zastosowanie).
5.Metoda DInSAR (założenia i zastosowanie).
6.Metoda PSInSAR (założenia i zastosowanie).
7.Wprowadzenie do satelitarnej polarymetrii radarowej.
8.Metoda PolSAR (założenia i zastosowanie).
9.Kierunki rozwoju satelitarnej interferometrii i polarymetrii radarowej.

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do programu NEST.
2. Przetwarzanie obrazów SAR metodą InSAR (tworzenie cyfrowego modelu terenu).
3. Przetwarzanie obrazów SAR metodą DInSAR (wyznaczanie deformacji terenu).
4. Wprowadzenie do programu PolSARPro.
5. Wizualizacja i przetwarzanie obrazów polarymetrycznych SAR.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki i fizyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Recommended literature and teaching resources:

1 Henderson F. M., Lewis A. J. (editors) 1998 Prinspiles & Applications of Imaging Radar. Manual of Remote Sensing, Third Edition, Volume 2, Wiley.
2 Ketelaar V. B. H. 2009, Satellite Radar Interferometry: Subsidence Monitoring Techniques, Springer.
3 Lee J. S., Pottier E. 2009, Polarimetric Radar Imagine From Basic to Applications, CRC Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None